Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2008

Westinghouse bude dodávat palivo na Ukrajinu

Společnost Westinghouse vyhrála v soutěži o pětiletý kontrakt na dodávku jaderného paliva pro tři reaktorové bloky na Ukrajině. Provozovatel JE na Ukrajině – společnost Energoatom zveřejnila, že se jedná o dodávku 630 palivových kazet, které budou dodány v období let 2011-2015 na JE Jižní-ukrajinská (3x VVER 1000). Kromě toho bylo dohodnuto, že mimo období před TGO se bude palivo také převážet ve třech dalších dodávkách ročně, pokud to bude potřeba. Představitelé Westinghouse označují tento kontrakt za „průlomový“, protože dosud veškeré jaderné palivo na ukrajinských JE bylo dodáváno pouze a výhradně z TVEL v Rusku.

Spolupráce Francie a Velké Británie

Francie a Velká Británie se dohodli na spolupráci při přípravě, licencování a výstavbě nových jaderných elektráren. U příležitosti státní návštěvy francouzského prezidenta p. Nicolase Sarkozyho ve V. Británii minulý týden bylo dohodnuto spolupracovat na zvýšení efektivity procesů přípravy nových jaderných projektů výstavby bloků, včetně otázek bezpečnosti a licencování. V závěrečném komuniké podepsali vrcholní představitelé obou zemí dohodu o užší spolupráci státních jaderných dozorů v oblastech jaderné bezpečnosti, fyzické ochrany, nakládání s RaO a licencování. Tato spolupráce může být rozšířena i na jiné země EU. Současně se budou hledat cesty na výměnu zaměstnanců mezi těmito institucemi.

Areva koupila firmu RM Consultants

Společnost Areva koupila dne 3.04.08 britskou firmu RM Consultants Ltd (RMC), která je specializovaná na hodnocení jaderné bezpečnosti britských JE. Areva říká, že RMC má rozsáhlé znalosti z oblasti státních jaderných dozorů a legislativy pro řízení jaderných činností ve V. Británii. Firma RCM bude Arevě pomáhat v jejích aktivitách v oblastech jaderného palivového cyklu a při potenciální výstavbě nových jaderných bloků ve V. Británii.

Knowledge-management ve Velké Británii

Parlamentní skupina pro Jadernou energetiku (v „House of Commons“) navrhuje vytvoření schématu finanční podpory studentům VŠ, aby pomohli vybudovat znalostní a kvalifikační základnu pro novou generaci jaderných elektráren. Skupinu vede Lord O’Neill of Clackmannan, který je současně i členem výboru Parlamentu pro vědu a nové technologie. Lord O’Neill řekl, že společnosti, které se chystají investovat do výstavby nových jaderných elektráren by měly uvažovat o poskytnutí finanční podpory studentům, kteří plánují svoji kariéru v tomto odvětví průmyslu. Dále připravují řešení pro tzv. „Knowledge-management“, aby zajistili přenos zkušeností vysoce kvalifikované pracovní síly v jaderně-energetickém průmyslu na novou generaci jaderných profesionálů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku