Ukrajinská nukleární společnost – 15. výročí od založení a volby nového vedení

Zúčastnil jsem se na pozvání prezidenta Ukrajinské nukleární společnosti, pana Volodimira Konstantinoviče Bronikova výroční volební konference a s ní spojených oslav 15. výročí založení společnosti. Událost proběhla v Kyjevě dne 8.4.2008. Dopoledne bylo pracovní jednání konference a odpoledne oslava výročí založení, při které se prezentovaly ukrajinské elektrárny spolu s představiteli přilehlých měst zdravicemi a krátkými kulturními vystoupeními.

Pár slov k vlastní Ukr.NS

Společnost (tovaryšstvo) má 22 kolektivních členů, z nichž nejvýznamnější jsou jednotlivé elektrárny, které tvoří základ příjmů společnosti. Individuálních členů je 375. V organizaci existuje 14 sekcí (mládež, kulturní sekce, sekce žen...) a 2 komise. Na konferenci byla konstatována vysoká pasivita členů a sekcí. Problémem bude zřejmě i poměrně vysoký věk členů NS a jejího vedení.

Ukrajina s podporou Ukr.NS si klade velmi ambiciózní cíle. Například vývoj a výrobu vlastního, ukrajinského jaderného energetického bloku. Tvorbu vlastní normativní základny pro jaderný průmysl a dosažení kompletní nezávislosti. Nemalé ambice mají i v oblasti aplikovaného výzkumu bloků 4. generace a jaderné syntézy. Ukrajina hodlá vybudovat vlastní skladovací kapacity na vyhořelé palivo a dovézt zpět jejich vyhořelé palivo z Ruska jako budoucí zdroj energie. Neumím posoudit, nakolik jsou tyto ambice reálné a nakolik jen přáními. Domnívám se však, že tento záběr je příliš široký i pro tak velkou zemi jakou je Ukrajina.

Výsledek voleb:

Novým prezidentem byl ze 2 kandidátů zvolen pan Ključnikov Alexandr Alexandrovič. Člověk s bohatou praxí v oboru, ve výzkumu a v akademickém působení. Výkonným tajemníkem zůstává pan Barbašev. Vice prezidenty byli zvoleni pánové: Barbašev, Košik, Litvinskij, Pyšnýj a paní Šumkova.

Při jednání byla podepsána dohoda mezi ČNS a Ukr.NS o spolupráci. Zájem vůči ČNS ze strany členů Ukr.NS a přítomných médií byl o zkušenosti ETE s palivem WEC. Jde o reakci na rozhodnutí Ukrajiny zakoupit pro Jihoukrajinskou JE palivo od fy. Westinghouse. Zřejmě probíhá mediální „debata“ o správnosti této volby. Sdělil jsem dotazovatelům, že problémy s palivem WEC na ETE byly v principu vyřešeny a že není důvod, aby firma WEC opakovala chyby, které udělala na ETE. Zájem o přenos našich zkušeností s palivem WEC na Ukrajinu byl zřejmý a může být dobrou základnou pro získání jejich zkušeností s palivem TVEL.

Václav Hanus

zpět na úvodní stránku