Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2008

Problémy při výstavbě JE Flamanville-3

Francouzský jaderný dozor ASN našel minulý měsíc 9 problémů při výstavbě nové JE Flamanville-3 a to v zajištění kvality. Tuto novou jadernou elektrárnu staví společnost EdF v Normandii, jde o evropský tlakovodní reaktor, generace III+ (EPR, 1600 MW). Podrobná prověrka dne 5.3.2008 odhalila řadu nedostatků v oblasti řízení kvality: jednalo se o vzájemně neukotvené armovací železa při betonování základové desky, jak bylo navrženo v podrobných plánech, dokumentace investičních dozorů nebyla aktuální a svědečné vzorky použitých betonových směsí nebyly správně označeny. Dozor ASN tyto nedostatky označil jako nedostatky v řízení stavebního konsorcia Bouygues-Quilles-Baudin Chateauneuf a obvinil EdF, že neprovádí nad nimi dostatečný dohled. Firma EdF dostala od dozoru termín 1 měsíc na vysvětlení důvodů, které vedly ke zjištěným nedostatkům. Stavba Flamanville-3 byla započata v prosinci 2007 a hodnota kontraktu pouze stavební části s firmou Bouygues Construction má hodnotu více než 300 milionů EUR. Plán na dokončení výstavby JE počítá s rokem 2012.

Jaderná renesance ve Španělsku

Španělsko by mohlo jít při zahájení renesance jaderné energetiky stejnou cestou jako V. Británie, řekl předseda španělského jaderného fóra (Foro Nuclear), p. Eduardo Gonzalez Gomez. Příklad V. Británie, země s rozvinutou ekonomikou, jenž je závislá na dovozu energií, je použitelný i pro Španělsko, kde energetická závislost dosahuje 85 % a spotřeba energie stoupá každý rok o 3 %. Ve V. Británii docílili politické podpory a dohody mezi hlavními politickými stranami na prosazování nové energetické strategie, která ve svém důsledku se přímo týká národních zájmů. Španělsko, stejně jako ostatní země EU, musí současně řešit energetickou bezpečnost i problémy klimatických změn. Z toho důvodu se musí věnovat jak udržování stávajících jaderných energetických bloků i výstavbě nových.

Mokré úložiště ve Švýcarsku

JE Goesgen dostala dne 8.4.2008 povolení jaderného dozoru Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (HSK) na zahájení provozu nového jaderného zařízení – mokrého úložiště na použité palivové kazety. Elektrárna provozuje jeden jaderný blok PWR, 1020 MW a na jejím území bylo postaveno úložiště, které zvýší skladovací kapacitu o 1008 použitých palivových kazet. V tomto bazénu se budou kazety chladit před jejich transportem na konečné centrální úložiště, které je ve Švýcarsku ve Zwilagu. Stavba mokrého meziskladu byla schválena švýcarskou vládou v r. 2002 a byla zahájena v 06/2004.

Růst akcií British Energy

Akcie britské energetické společnosti British Energy začaly dramaticky stoupat. Důvodem toho je, že v současnosti řada evropských energetických firem dala BE nabídky na koupi jejích akcií nebo na různé formy spojení (např.join venture) v očekávání výstavby nových jaderných bloků ve V. Británii. Např. německá Skupina RWE nabídla opakovaně částku 11 miliard EUR, kterou konkuruje dalším zájemcům, hlavně francouzské EdF nebo britskému vlastníku British Gas společnosti Centrica.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku