Jaderné úsměvy

Skoro by to mohlo vypadat, že se jednalo o aprílový žertík, ale byla to skutečnost. Prvního dubna se v pražském Mánesu uskutečnil již 362. Salón kresleného humoru, který již od počátku 70. let minulého století pravidelně pořádá místopředa České unie karikaturistů Josef KOBRA Kučera. Tento salón byl věnován slavnostnímu uvedení knihy vtipů Jaderné úsměvy i mezi uměleckou společnost. Tato publikace vznikla na popud a pod patronací ČNS a jejím koordinátorem a producentem byl právě Josef KOBRA Kučera, jež přispěl i autorsky.

Samotný salón proběhl ve společenském duchu a s kulturním programem. Nejdříve hlavní autor knihy pronesl kratké úvodní slovo, ve kterém poděkoval ČNS za velmi dobrý nápad, spolupráci a rovněž podporu, neboť současná situace karikaristům není příliš nakloněna a nemají příliš možností vydávat celé knihy vtipů. Rovněž poděkoval i hlavnímu sponzoru, společnosti ČEZ, která zajistila finanční podporu tomuto kulturnímu počinu. Druhým a posledním řečníkem byl předseda ČNS, Václav Hanus, který také jenom stručně připomněl, že i lidé pracující v jaderné oblasti mají humor rádi a je jim vlastní, ačkoliv vlastní práci berou navýsost vážně a odborně. Smysl pro humor konečně prokázali i na mnohých akcích pořádaných jako „odezva“ české strany na chování rakouských, zejména protitemelínských, skupin – např. blokádou přechodu pomocí dětských traktůrků.

Závěrečný kulturní program zajistil písničkář Wabi Daněk, který na salón dorazil s mírným zpožděním, neboť si nebyl jist, zda opravdu nešlo pouze o aprílový žertík. Zahrál řadu svých klasických, dnes již zlidovělých, písní a umocnil tak již velmi příjemnou atmosféru. A protože se jednalo o sešlost karikaturistů obohatil program i o několik anekdot pronesených mezi písněmi.

Vlastní kniha obsahuje celkem 64 kreslených vtipů na jaderné téma od deseti českých karikaturistů a jednoho zahraničního, kterým je Carlton Stoiber z USA, který pracoval dlouhá léta jako právník se zaměřením na jadernou legislativu, a kreslení vtipů bylo a je pouze jeho koníčkem. O zařazení jeho vtipů do této publikace se zasloužil hlavní iniciátor vydání této knihy za ČNS, pan Zdeněk Kříž, který jej znal z mezinárodních jednání, kde se seznámil i s jeho tvorbou. Právě jednání na mezinárodním poli a postoje Rakouska v otázkách jaderné energetiky inspirovaly pana C. Stoibera k jednomu nádhernému vtipu, který byl do publikace zařazen, ale nebudu jej prozrazovat. Určitě sami poznáte, o kterém se mluví!

Pro ty z Vás, kteří máte o knihu zájem, je její distribuce zajištěna přes tři distributorská místa: Knihovna ÚJV Řež (I. Štětková, tel. 266 173 404), JE Temelín (V. Hanus, tel: 381 102 143) a JE Dukovany (P. Nestrojilová, tel. 561 103 115). Cena jednoho výtisku je 150 Kč.

Jiří Duspiva

zpět na úvodní stránku