Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2008

Jaderná energetika a rozvoj evropské nízko-uhlíkové ekonomiky

Ve dnech 15.-16.04.2008 probíhala v Bruselu největší letošní jaderná konference v EU – ENA (European Nuclear Assembly), s názvem: „Jaderná energetik a rozvoj evropské nízko-uhlíkové ekonomiky“. V úvodní prezentaci vystoupil p. Andris Piebalgs, komisař EU pro energetiku, a seznámil přítomné s aktuálním vývojem Energetické politiky EU a příspěvkem jádra k formování budoucího systému evropské nízko-uhlíkové ekonomiky. Ve vystoupení hovořil o klíčových problémech resortu JE jako je harmonizace bezpečnostních norem, nakládání s RaO, licencování a financování nových JE, otázky odpovědnosti za jaderné škody a výzkum v jádře. Také zde vyzdvihl iniciativy EU, vč. Evropského jaderného fóra v ČR a SR, které přiznává jádru úlohu, kterou musí hrát při zajištění bezpečné, spolehlivé a přijatelné energie. Komisař Piebalgs dále zdůraznil politiku EU v prodlužování životnosti stávajících JE a budování nových jaderných bloků, tak aby bylo zajištěno zásobování elektřinou a stanovené dlouhodobé cíle EU v energetice pro období po r. 2030.

Nová JE v oblasti Kaliningradu

Rusko plánuje postavit novou jadernou elektrárnu v oblasti Kaliningradu, v pobaltské oblasti za účasti evropských firem. Ve středu 15.04.2008 podepsal šéf státní Agentury pro atomovou energii Rosatom p. Sergey Kirienko s představiteli kaliningradského kraje dohodu o výstavbě dvou nových jaderných bloků typu VVER s výkonem 1150 MW. Nová JE má být umístěna asi 120 km od města Kaliningrad a bude pokrývat jednak domácí energetické potřeby kaliningradského regionu a zbytek energie půjde na export. Hlavním dodavatelem bude Atomstroyexport a projekt má být mírně vylepšenou verzí JE Belene v Bulharsku. Očekávaná hodnota projektu je 5 miliard EUR a Rosatom plánuje vypsat tendr na investiční podíl na tomto projektu v rozsahu až 49 % akcií. Také předpokládá masivní účast evropských výrobců jaderného zařízení na dodávce zařízení (40-50 %) pro tuto novou JE. Bylo naznačeno, že se výhledově uvažuje s výstavbou dalších dvou bloků.

Evropa bude potřebovat 600 GW elektrického výkonu

Konference ENA v Bruselu, 15.-16.04.08: Evropa potřebuje v horizontu do roku 2030 instalovat nových 600 GW elektrického výkonu, což představuje nové investice ve výši cca 900 miliard EUR, řekl na konferenci ENA p. Bruno Lescoeur, zástupce GŘ EdF a SEO. Pan Lescour dále řekl, že EdF se v současnosti orientuje na prodlužování životnosti jejich stávajících jaderných bloků, kterou prodlužují na 40-60 roků a také na výstavbu nového jaderného bloku Flamanville-3 v Normandii, který má být dokončen do r. 2012. Tento projekt reaktoru EPR označil jako „velký projekt“ a rozhodně dle dosavadních zkušeností jako „nelehký“. V současnosti je dle EdF v různém stádiu rozpracovanosti 10 staveb s reaktorem EPR (Finsko, Francie, UK, Čína, Jižní Afrika a další). Současně další země, jmenovitě ze Středního Východu a Jižní Ameriky projevují svůj zájem o tento typ reaktoru. EdF považuje jako největší současný problém ve Francii nalést uspokojivé řešení pro nakládání s RaO. Nejde ani tak o finanční nebo technický problém jako o problém akceptovatelnosti veřejností.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku