Členové CYG „na zkušené“ - Jiří Křepel, Švýcarsko

Vážení přátelé, přinášíme Vám první díl seriálu, který dává prostor členům Mladé generace ČNS (CYG), kteří vyjeli do světa na zkušenou a chtějí se s námi podělit o své zkušenosti a zážitky.

Paul Scherrer Institut

Byl jsem požádán, abych jako první z Mladé generace ČNS poreferoval o své současné práci v zahraničí. Rozhodl jsem se tedy sepsat několik informací nejen o mé práci ve Švýcarsku, ale i o Švýcarské společnosti jaderných odborníků (Schweizerische Gesellschaft der Kernfachleute - SGK), které jsem také členem, přičemž patřím také do obou příslušných mladých generací.

Po odborné stránce jsem koncem roku 2006 na Katedře jaderných reaktorů obhájil disertaci o dynamice solných reaktorů vypracovanou ve spolupráci s výzkumným centrem v Rossendorfu u Drážďan a od ledna 2007 pracuji v Paul Scherrer Institutu (PSI) jako postdoktorand. PSI potažmo Švýcarsko, je ideálním místem pro jaderný výzkum. Nejenom, že zde ideálně vyrábí elektřinu prakticky jen z vody a jádra, navíc je Švýcarsko i individuálním členem mezinárodního fóra čtvrté generace (GIF). K tomu se zde aktuálně mění „klima“ veřejného mínění, které se stává více projaderné, což již dokonce bylo stvrzeno změnou jaderné legislativy, která je sice stále relativně komplikovaná, ale už otevřeně počítá s možností budoucí výstavby nových reaktorů. Nicméně se také připravuje referendum, takže nezbývá než doufat, že se projaderné nálady neukážou liché.

V PSI pracuji v „Laboratory for Reactor Physics and Systems Behaviour“, kde se nadále zabývám studiem systémů čtvrté generace a to převážně heliem, sodíkem a olovem chlazených rychlých reaktorů. Účelem mé práce je jejich srovnání z hlediska množivých a transmutačních schopností a bezpečnosti. Úkol je to velice zajímavý, ale zároveň i poměrně náročný. Využívám k němu unikátní systém kódů FAST vyvíjený v naší skupině. Tento systém zahrnuje kód ERANOS pro statické výpočty a přípravu účinných průřezů, které využívá 3D neutronický dynamický kód PARCS, přičemž termohydraulickou část má na starosti TRACE. K výpočtu rozložení teplot v palivu slouží samostatný modul FRED. V současnosti využívám hlavně statickou část tedy kód ERANOS. Z dosavadních výsledků pro heliem chlazený rychlý reaktor vyplývá, že tento právem patří do čtvrté generace, a to nejen díky své schopnosti množit palivo z přírodního nebo ochuzeného uranu, ale také díky možnosti recyklovat vlastní vyhořelé palivo a zároveň spalovat část aktinidů z vyhořelého paliva lehkovodních reaktorů. Tyto závěry vychází ze simulace dlouhodobého (až 200 let) provozu reaktoru v uzavřeném palivovém cyklu, přičemž se vlastní palivo po určité době zcela recykluje a štěpné produkty jsou nahrazeny přírodním uranem, případně i s přídavkem aktinidů z vyhořelého paliva lehkovodních reaktorů. Uzavření palivového cyklu způsobuje nárůst transuranové složky paliva a ovlivňuje tak bezpečnostní parametry reaktoru, které se zhoršují. Toto zhoršení se však zdá přijatelné, což ale bude muset být v budoucnu potvrzeno dynamickými výpočty.

Schweizerische Gesellschaft der Kernfachleute

Shodou okolností proběhla začátkem dubna také slavnostní schůze Švýcarské společnosti jaderných odborníků (obdoby naší ČNS), která měla na programu volbu nového předsedy. Předchozí předsedkyně Dr. Ingebor Hagenlocher, bohužel, odchází do tábora příznivců fúzního reaktoru ITER. Novým předsedou byl zvolen Dr. Johanis Nöggerath z jaderné elektrárny Leibstadt. Na dopolední schůzi pak navázal odpolední slavnostní program na oslavu 50. výročí založení SGK a 10. výročí založení mladé generace při SGK. V tomto roce navíc oslaví 20. výročí založení i PSI. Jaderný výzkum tu má sice mnohem delší tradici, nicméně dnešní PSI vzniklo až sloučením dvou samostatných institucí z východního a západního břehu řeky Aare právě před 20 lety. Během tohoto slavnostního programu přednesl svou zdravici i předseda evropské nukleární společnosti David R. Bonser z BNFL, poté postupně promluvili ředitel PSI, prezident švýcarského atomového fóra, ředitel HSK (švýcarského dozorného orgánu) a dva bývalí ředitelé jaderných elektráren. Program se nesl ve slavnostním duchu a zmiňoval jak úspěšnou minulost tak i pozitivní výhled pro budoucnost. Mimo jiné bylo poukázáno na potřebu relativně rychlého jednání ohledně nových jaderných elektráren, později totiž mohou být evropské kapacity přetížené zakázkami od ostatních zatím se rozhodujících zemí.

Jiří Křepel, člen Mladé generace ČNS

zpět na úvodní stránku