Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2008

Vyvezena poslední kazeta z Černobylské JE

Dne 23. dubna byla v černobylské JE vyvezena poslední palivová kazeta z reaktoru. President Ukrajiny p. Viktor Juščenko navštívil při této příležitosti elektrárnu. V ten samý den se president účastnil na lokalitě i slavnostního otevření nového centra „VECTOR“, které bude sloužit k recyklaci radioaktivních i neaktivních odpadů z vyřazované jaderné elektrárny. Černobylský komplex Vector je prvním na Ukrajině, který obdržel již v r.2002 oficiální licenci na vyřazování JE z provozu. Tato licence zahrnuje bloky 1-3, společně s nakládáním s použitým palivem a také zahrnuje všechna pomocná hospodářství na lokalitě.

Dohoda o spolupráci E.ON a Arevy

Energetická společnost E.ON podepsala s firmou AREVA dne 23.04.08 dohodu o vzájemné spolupráci při výstavbě nových jaderných elektráren a při dalším rozvoji jaderné energetiky. Obě společnosti se dohodly, že budou spolupracovat na výstavbě nových jaderných bloků ve V. Británii a dále se fy. E.ON rozhodla, že bude podporovat nový typ reaktoru EPR fy. AREVA, 1600 MWe. Obě firmy dále dohodly spolupráci při vývoji dalšího základního typu reaktoru, který má Areva v nabídce, a to BWR (Boiling Water Reactor) 3. generace, známého pod názvem „Zjednodušený varný r.“ (SWR) o výkonu 1200 MWe. V této souvislosti E.ON projevil zájem o bloky se středně velkým výkonem. Tato dohoda také zahrnuje poskytování údržby na stávajících a budoucích jaderných blocích provozovaných E.ON.

INES 2 na JE Ascó 1

Ve Španělsku probíhá na veřejnosti aféra, kterou vyvolala drobná událost na JE Ascó 1, která je v současnosti kvalifikovaná už jako INES 2. Jedná se o událost z okruhu Radiační ochrany. Dne 14. března 2008 byly na výstupu z kontejmentu (v KP) identifikovány kontaminované částice. Kontaminaci zjistila směna RO při pravidelné obchůzce a kontrolním měření. Mělo se za to, že se jedná o pozůstatek po ukončené odstávce. Později, 2.-3. dubna byly opět detekovány aktivní částice a tentokrát na plošinách budov v blízkosti komína pro odvod čistých plynů. Na základě toho byl informován jaderný dozor, i když vzhledem k velmi nízkým hodnotám radiačních dávek se nejednalo o událost, kterou je nutno hlásit. 4. dubna byly nalezeny další částice v blízkosti výfuků z ventilačního systému a proto byla oficiálně nahlášená a napsaná zpráva o události. Probíhalo čištění a další vyhledávání a měření. Šetřením se zjistilo, že se částice patrně dostaly do ventilačního systému v průběhu odstávky v listopadu 2007 a teprve až s příchodem silného větru v březnu 2008 se začaly rozptylovat. Měřicí systém ve ventilačním komíně je dříve nezaznamenal. Situaci ještě komplikovala skutečnost, že v provozu JE probíhaly v uvedeném období školní návštěvy, což bylo další sousto pro média. Dne 21. dubna při vjezdu do závodu na zpracování kovového šrotu byla u nákladu vezeného z JE Ascó 1 opět zjištěna kontaminace aktivními částicemi. Z radiačního hlediska se vždy jednalo o velmi malé aktivity, které neměly vliv ani na ŽP ani na zdraví lidí. Jaderný dozor však kvalifikoval událost jako INES 2 z důvodů ztráty kontroly elektrárny nad radioaktivním materiálem.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku