Austrálii by jaderná energetika prospěla

Austrálie nyní řeší důležitou otázku jak najít nové zdroje energie, které by byly pro jižní kontinent optimální po všech stránkách – ekonomické, ekologické i technické. Tato země až dosud odmítala budovat jadernou energetiku, i když je zároveň jedním z největších světových exportérů uranu. Podle některých studií tento postoj není nadále udržitelný.

Austrálie se liší od svých partnerů v britském Commonwealthu – Kanady, Jižní Afriky – které uran ve velkém rozsahu nejen těží, ale i využívají pro výrobu elektřiny. Nedávné rozhodnutí britské vlády vybudovat 10 nových jaderných elektráren ale znovu podnítilo v Austrálii diskuse o tom, že tato země by měla plánovat svoji budoucnost více realisticky.

V únoru roku 2008 se obě australské hlavní politické strany znovu vyslovily proti rozvoji jaderné energetiky, a to i přesto, že země potřebuje lépe zajistit svoji energetickou budoucnost při stoupající poptávce po elektřině a zároveň značně snížit emise skleníkových plynů. Nový premiér Austrálie Kevin Rudd v prosinci loňského roku podepsal závazky vyplývající z Kjótského protokolu. Nyní se však ukazuje, že cena povolenek k emisím značně vzroste a ovlivní rentabilitu australské energetiky založené až dosud na spalování fosilních paliv (ze 75 procent uhlí).

Austrálie zatím plánuje rozvíjet především obnovitelné zdroje energie a stavět uhelné elektrárny vybavené technologií ukládání CO2, stále více je však zřejmé, že to pro snížení emisí skleníkových plynů nebude stačit. V nedávno uveřejněné japonské studii bylo uvedeno, že je pokud je nutné do roku 2050 celosvětové snížit emise skleníkových plynů na polovinu, nelze se bez jaderné energetiky obejít. Naopak, je třeba zvýšit potenciál jaderné energetiky o 1500 GWe, což by snížilo emise skleníkových plynů celosvětové o 10 miliard tun CO2 ročně.

V nově formulované energetické politice země, které by měla určit směr dalšího vývoje výroby energie za přijatelné náklady, sotva může jaderná energetika chybět. Austrálie má totiž v roce 2050 zvýšit výkon zdrojů elektrické energie ze současných 45 GWe na 100 GWe. Podle některých studií je pro snížení emisí a energetickou bezpečnost země zapotřebí, aby budoucí australské jaderné zdroje měly výkon alespoň 25 GWe. To by stabilizovalo emise CO2 v této zemi na 710 miliónů tun ročně. Bez jaderné energetiky by se tyto emise zvýšily na nejméně 890 miliónů tun v roce 2050. Bude-li to pro australskou vládu dostatečný argument, země s velkými nalezišti uranu (38 procent světových zásob) se stane novým centrem pozornosti světového jaderného průmyslu.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku