Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2008

Nový jaderný blok Olkiluoto 4

Finská energetická společnost TVO požádala dne 25.04.2008 finskou vládu o přeběžný souhlas s výstavbou nového jaderného bloku Olkiluoto 4 (Decision In Principle). Jedná se o následný krok poté co v 02/2008 předložili výsledky posudků EIA. V případě kladného rozhodnutí by se jednalo již o 6. jaderný blok v zemi. V souvislosti s tímto aktem podobnou žádost podala i fy. Posiva Oy, která má na starosti konečné uložení použitého jaderného paliva z plánovaného bloku Olkiluoto 4 a je součástí procedury “Decision In Principle“. V současné době vydala vláda rozhodnutí na konečné ukládání jaderného paliva ze dvou stávajících bloků Olkiluoto 1,2 a z rozestavěného Olkiluoto 3. President TVO, p. Pertti Simola řekl, že současná infrastruktura na lokalitě Olkiluoto , včetně struktury trvalého úložiště použitého paliva a nakládání s jaderným odpadem vytváří mimořádné sinergie a ekonomické výhody.

Rekord JE Sizewell B v délce nepřetržitého provozu

JE Sizewell B dosáhla druhého nejlepšího výsledku v historii v délce nepřetřžitého provozu bloku v délce 516 dní (17 měsíců). Provozovatel British Energy řekl, že jaderný blok byl v nepřetržitém provozu od 21. října 2006 do 20. března 2008, kdy byl odstaven do TGO s minimální délkou odstávky pouhých 25 dní. Tyto výsledky řadí jadernou elektrárnu mezi nejlepší na světě. Právě ukončená odstávka byla již devátou od zahájení provozu elektrárny. Kromě toho JE Sizewell B získala v letošním roce nejvyšší prezidentské ocenění „Královské společnosti pro prevenci proti událostem“ (RoSPA - Royal Society for the Prevention of Accidents) za sérii 10 zlatých medailí, které JE obdržela v po sobě jdoucích letech za zlepšování v oblasti BOZP (pozn. ekvivalent našeho: „Bezpečný podnik“). JE Sizewell B (PWR, 1188 MWe) byl uveden do provozu v 1995 a v roce 2005 obdržel po dokončené revizi PSR licenci na dalších 10 let provozu.

Výrobní kapacita ruského jaderného průmyslu

Rusko analyzuje svoje kapacity pro výrobu zařízení pro nové jaderné elektrárny. Státní energetická společnost Atomenergoprom zakládá speciální tým na odborné posouzení výrobní kapacity ruského jaderného průmyslu s ohledem na současný ambiciózní program rozvoje jaderné energetiky v Rusku. Tento tým má za úkol posoudit kapacity ruských výrobních závodů, včetně těch, které se podílí na výrobě jaderných zbraní a možnosti jejich využití při výstavbě nových jaderných bloků. Do této analýzy je zapojena i dceřinná společnost Atomenergomash, která má předložit hodnotící zprávu do šesti měsíců. V roce 2006 Rusko oficiálně vyhlásilo program rozvoje jaderné energetiky v hodnotě 43 miliard EURO, který má za cíl zvýšit podíl jádra v zásobování elektrickou energií ze současných 15,6 % na 18,6 % do roku 2015.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku