Jaderná energie v Evropě: je čas posunout diskusi dál

Ve dnech 22. a 23. května 2008 se v Praze uskuteční druhé zasedání Evropského jaderného fóra: evropské iniciativy, kterou spolupořádá Česká a Slovenská republika, za účelem diskuse na téma příležitosti a rizika využívání jaderné energie mezi zainteresovanými stranami. Plně podporujeme potřebu Evropského jaderného fóra analyzovat otázky relevantní pro budoucí rozvoj výroby jaderné energie v EU.

Založení Evropského jaderného fóra poskytlo tolik potřebnou podporu stěžejní pozici, kterou má jaderná energie v současném i budoucím nízkouhlíkovém hospodářství Evropské unie. Fórum dává politickou podporu a legitimitu názoru – ke kterému se hlásí Česká republika a většina členských států EU – že bez jaderné energie jako jedné ze složek nízkouhlíkového energetického mixu nebude Společenství schopno plnit své cíle v oblasti energetické bezpečnosti, energetické nezávislosti a snižování emisí CO2. Podporujeme toto tvrzení a vítáme fakt, že Fórum konečně zařadilo jadernou energii na stejnou úroveň s ostatními hlavními zdroji energie.

Vznikem Evropského jaderného fóra za účasti nejen politické a průmyslové reprezentace, ale i všech zainteresovaných stran, EU uznala důležitost věcné, strukturované a neideologické diskuse na téma energetické budoucnosti Společenství. Tento přístup přesně odráží, jak se evropští občané čím dál tím zabývají úvahami týkajícími se bezpečnosti dodávek, zmírnění dopadů klimatických změn a udržení cenové dostupnosti energie.

Z české perspektivy je Fórum důležitou iniciativou. Nesmí být zapomenuto, že 30% elektrické energie v České republice je nyní vyráběno z jaderné energie. Český jaderný průmysl svou výrobní kapacitou, počtem pracovních míst v jaderné energetice a také svým know how výrazně přispívá k celkové ekonomické výkonnosti země. Díky těmto skutečnostem se Česká republika stala předním regionálním hráčem v oblasti výroby a distribuce elektrické energie.

Doufáme, že nadcházející pražské zasedání dále rozvine otevřený a transparentní dialog o jaderných záležitostech. Vyzýváme všechny zůčastněné strany, aby pokračovaly ve své důležité práci v rámci této zásadní iniciativy a nabízíme českému předsednictví v EU, které bude probíhat od ledna do června 2009, naši podporu při debatě o jaderných otázkách v EU.

Brussels, May 2008

Podepsáni:

Jana BOBOŠÍKOVÁ
Jan BŘEZINA
Milan CABRNOCH
Petr DUCHOŇ
Hynek FAJMON
Richard FALBR
Věra FLASAROVÁ
Jana HYBÁŠKOVÁ
Jaromír KOHLÍČEK
Jiří MAŠTÁLKA
Miroslav OUZKÝ
Miloslav RANSDORF
Vladimír REMEK
Zuzana ROITHOVÁ
Libor ROUČEK
Nina ŠKOTTOVÁ
Ivo STREJČEK
Daniel STROŽ
Oldřich VLASÁK
Jan ZAHRADIL
Tomáš ZATLOUKAL
Vladimír ŽELEZNÝ
Josef ZIELENIEC
Jaroslav ZVĚŘINA

Zdroj: ENEF

zpět na úvodní stránku