Rakousko vydává desítky miliónů na boj proti Temelínu

Rakousko-český protiatomový výbor dostal od podepsání mezivládní dohody v Melku od hornorakouských úřadů už více než 25 miliónů korun na protitemelínský boj. Dotační politiku zemské vlády kritizoval hornorakouský účetní dvůr, napsal dnes deník Die Oberösterreichischen Nachrichten.

„Jako účel činnosti výboru uvádí vláda ‚zabránit výstavbě a provozu atomových elektráren v Evropě‘. Bezpečnost Temelína hraje tedy až druhořadou roli. Protiatomový pověřenec (hornorakouské vlády) například nevěděl, že výbor kromě jeho podpor dostával další zemské dotace, takzvané ‚základní subvence‘. V letech 2000-2007, tedy po tzv. procesu z Melku, kdy mu poskytl 731 414 eur, dostal od finanční správy ještě 284 356 eur, celkem tedy od zemské vlády 1 015 770 eur přímých dotací,“ píše deník.

Informace o subvencích pro protiatomová sdružení patří přitom v Horních Rakousích k dobře střeženým tajemstvím. V jediném veřejně dostupném dokumentu, zprávě o dotacích za druhé pololetí roku 2006, která se objevila na webové stránce hornorakouské vlády (
www.land-oberoesterreich.gv.at) začátkem tohoto roku, jsou dotace pro protiatomové aktivisty v Horních Rakousích a Česku skryty v kapitolách hejtmana a radního pro životní prostředí. Ve zmíněném druhém pololetí 2006 tak organizace Stop atomu a Rakousko-český protiatomový výbor obdržely od hejtmana celkem 71 270 eur z položky „příspěvky soukromým subjektům“, od radního Anschobera pak společně s řadou subjektů v Česku (Jihočeské matky, Calla, V havarijní zóně) dalších 144 014,54 eur.

Na základě zpráv o plnění zemského rozpočtu v uplynulých letech lze dovodit, že každoročně se protiatomovým aktivistům v Horních Rakousích a Česku přispívá z peněz hornorakouských daňových poplatníků kolem 300 tisíc eur. Například podíl hornorakouských donátorů na celkových příjmech sdružení Jihočeské matky se od roku 2002 do roku 2006 zvýšil z 81 na 90 procent, sdělila jeho hospodářka Daniela Magersteinová.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku