Reakce na komentář "
Atomový parlament" redaktora Jana Macháčka v HN dne 23.5.2008

Chápu, že pan redaktor Jan Macháček nemá rád jadernou energetiku a v komentáři může samozřejmě tento svůj emocionální postoj vyjádřit, neměl by ale čtenáře ovlivňovat nepravdivými informacemi nebo souvislostmi. To by měl přenechat protijaderně zaměřeným politikům, od nichž to poučený čtenář (a HN čte dle statistik mnoho manažerů z podnikatelské sféry i státní správy) očekává a nebere jejich vyjádření příliš vážně.

A nyní již konkrétně:

1) Srovnávat české jaderné elektrárny s britskými z hlediska jejich zastaralosti je zcela zavádějící, neboť britské jaderné elektrárny (s jedinou výjimkou, kterou je Sizewell B) pocházejí z šedesátých let minulého století a některé dokonce z konce let padesátých a jsou v průměru nejstarší v EU. České Dukovany jsou tedy o více než 20 a Temelín dokonce o 30 let mladší. Temelín byl před vstupem Rumunska do EU nejnovější provozovanou jadernou elektrárnou v unii, nyní je to Černá Voda v Rumunsku.

2) Nevím, zda pan redaktor ví, jak se konstruuje primární okruh jaderné elektrárny, ale mohu jej ujistit, že projektant v žádném případě neurčuje a nevybírá dodavatele paliva. To dělá provozovatel a pokud by mu ruský projektant tento výběr znemožnil a zkonstruoval by palivové články tak, aby palivo mohla dodávat pouze ruská společnost TVEL, elektrárnu by si u dodavatele neobjednal. Čína ani Indie by neprovozovaly ruské jaderné elektrárny s bloky VVER 1000, pokud by byly z hlediska jaderného paliva výlučně závislé na Rusku. Odborníkům je navíc dobře známo, že palivo pro náš Temelín dodávala a pro některé ukrajinské jaderné elektrárny s bloky VVER 1000 začíná dodávat firma Westinghouse a naopak zase ruská firma TVEL vyhrála výběrová řízení na dodávky paliva do některých jaderných elektráren v západní Evropě. V této oblasti tedy není vůbec žádný problém!
Na závěr bych chtěl ještě upozornit, že mezi 190 českými poslanci, kteří jsou pro výstavbu nových zdrojů jaderné energie, je řada takových, kteří mají díky svému vzdělání a praxi potřebné fyzikálně-technické znalosti pro objektivní posouzení faktů. Nejsou tedy mezi nimi na rozdíl od těch 10, kteří jsou proti, jen politici-laici.

Miroslav Kawalec

zpět na úvodní stránku