Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2008

Toshiba očekává objednávky na 33 jaderných bloků

Japonská skupina Toshiba (od r. 2006 vlastník americké fy. Westinghouse Electric) reálně očekává během příštích 7 let objednávky na stavbu 33 nových jaderných bloků. Dle prezidenta společnosti p. Atsutoshi Nishidy se tímto zvojnásobí obchodní příjmy Jaderné divizena na více než 6,1 miliardy EUR do roku 2021. Společnost chystá nové investice do výrobních závodů v Keihninu v Japonsku, které vyrábí komponenty a zařízení pro jaderné elektrárny. Největí zakázky Toshiba očekává z USA, Číny, Jižní Afriky a z Velké Británie. Z 31 žádostí o předběžnou licenci na stavbu a provoz JE v USA (tzv. COL) 16 projektů uvažuje s typem reaktoru AP-1000 a 2 projekty s ABWR. Toshiba již v současnosti má uzavřené kontrakty na dodávku 6 jaderných bloků AP-1000 a 2 bloků ABWR do USA a 4 bloků AP-1000 do Číny. Pro výstavbu bloků ABWR v USA se chystá založit novou společnost, do které jsou připraveni investovat pro začátek 190 mil.EUR. P. Noshida dále uvedl, že tyto plány jsou poněkud konzervativní a realita může být vzhledem k pozitivnímu vývoji odvětví jaderné energetiky ještě mnohem lepší.

Itálie chystá návrat k jaderné energetice

Současná vláda Itálie se chystá po 20 letech znovu obnovit jadernou energetiku v zemi. Po události na JE Černobyl v r. 1986 se Itálie rozhodla, na základě lidového referenda, odstoupit od využívání jaderné energie. Země se však postupně dostala do energetického deficitu, který významně negativně ovlivňuje národní hospodářství země. Dnes mluví členové nové vlády Silvia Berlusconiho o výstavbě celé skupiny jaderných bloků nové generace, které by snížily závislost země na dovozech energií, zejména ropy a zemního plynu. K obnovení využívání jádra však vede nelehká cesta a to zejména v obnovení dostatečného množství kvalifikovaných odborníků a také nalezení přijatelného řešení konce palivového cyklu a nakládání s radioaktivními odpady. Nová vláda je však odhodlána jadernou cestu prosadit. Itálie má v zemi čtyři odstavené jaderné bloky: Garigliano (1982), Latina (1987), Caorso (1990) a Trino (1990).

Spoluzakladetel Greenpeace znovu vystoupil proti kampaním této organizace

Spoluzakladatel Greenpeace p. Patrick Moore opět vystoupil proti současným aktivitám tohoto hnutí. V USA na konferenci Stavitelů ekologických domů v New Orleans (13.05.2008) p. Moore řekl, že současné kampaně Greenpeace nejsou často v souladu ani s poznatky vědy ani s politikou trvalé udržitelnosti. Vystupují proti jaderným a vodním elektrárnám, proti odborníky přijatým standardům lesního hospodářství nebo proti používání vinilových výrobků. Pan Moore je nyní předsedou a vědeckým vedoucím společnosti Greenspirit Strategies Ltd. Říká: “Ironicky, mnoho aktivit, které Greenpeace dnes vyvíjejí jsou proti vlastní podstatě „zeleného hnutí“ a přinášejí víc škody, než užitku. Jaderná a vodní energie patří mezi nejvíce dlouhodobě udržitelné zdroje, stejně jako dřevo a vinil ve stavebnictví". "Na této planetě je více než 6,5 miliardy lidí a všichni chtějí jídlo, mít kde bydlet a používat materiály. A tyto jejich kampaně proti jádru, vodě, užívání dřeva a vinilu působí přímo proti těmto základním lidským potřebám a proti skutečné trvalé udržitelnosti.“

Nový sklad použitého jaderného paliva na JE Goesgen

Dne 16.05.2008 fy. Areva předala na JE Goesgen do užívání nový sklad použitého jaderného paliva. Jedná se o dočasné mokré skladování v moderním úložišti, kde se budou použité palivové články uchovávat až do doby jejich trasportu do centrálního dočasného úložiště ve Zwilagu. Úložiště je schopno pojmout 1008 tun uranového materiálu nebo MOX paliva a je vybudované moderní technologií oddělující úložné konstrukce palivových kazet od konstrukce vlastní stavby. Sklad je projektován s odolností proti zemětřesení, potopám, tlakovým vlnám při výbuchu a pádu letadla. Za všech těchto okolností je zaručena podkritičnost skladovaného materiál, odvod zbytkového tepla a ochrana veřejnosti nebo zaměstnanců proti Ra záření.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku