Mladí Češi fandí atomové energii

Jaderná energetika by se v Česku měla dále rozvíjet, domnívají se mladí Češi. Plné dvě třetiny žáků a studentů tuzemských škol zvolily tuto variantu ze tří možností v anonymní anketě uskutečněné během besed o energetické budoucnosti lidstva konaných od začátku března do začátku května.

Odpovědělo celkem 625 chlapců a děvčat, kteří o našich energetických vyhlídkách debatovali s pedagogy z ČVUT a odborníky z elektráren. Pro další rozvoj atomové energetiky se vyslovili 404, pro její využívání bez dalšího rozvíjení 203 a pro okamžité zrušení pouze 18 mladých ve věku od 14 do 19 let. Mezi respondenty převažovali v poměru sedm ku čtyřem chlapci. Výstavbu nových atomových zdrojů podpořila polovina dotázaných dívek a téměř tři čtvrtiny oslovených chlapců. Třetina školáků, chlapci a děvčata napůl, by nechali současné jaderné elektrárny dosloužit, avšak nové si nepřejí. A pouhých osmnáct respondentů, opět chlapci a děvčata prakticky napůl, by atomovou energetiku nejraději okamžitě zrušili.

Výsledky tohoto průzkumu, při kterém se plošně oslovují celé třídní kolektivy, přesně korespondují s údaji z nedávného výzkumu STEM. Jeho analytici, již mluvili s reprezentanty všech vrstev obyvatelstva, totiž zjistili, že další rozvoj jaderné energetiky u nás si přejí přesně dvě třetiny dotázaných.

Besedy o energetice se pořádají v Česku od roku 2000 a dodnes se jich zúčastnilo na 110 tisíc žáků českých základních a studentů středních škol, gymnázií a odborných učilišť. Čeští lektoři se setkávají rovněž s gymnazisty z Rakouska a Německa.

Jaderná energetika v Česku by se měla:
(průzkum na školách v březnu až květnu 2008)
Celkem / Dívky / Chlapci
Dále rozvíjet 404 / 124 / 280
Využívat, ale dále nerozvíjet 203 / 105 / 98
Zrušit 18 / 8 / 10
Počet odpovědí 625 / 237 / 388

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku