Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2008

Výstavba nové jaderné elektrárny ve Švýcarsku

Švýcarská energetická společnost Atel podala žádost na výstavbu nové jaderné elektrárny ve Švýcarsku v nové lokalitě Niederamt. Tato nová lokalita se nachází blízko již provozující JE Goesgen, kde společnost Atel vlastní 40 % jejich akcií. Místní obyvatelstvo velice silně podporuje tuto výstavbu a minulý rok parlament místního kantonu přijal usnesení „na urychlenou výstavbu JE v Niederamtu“. Uvažuje se zde o reaktorovém bloku o výkonu 1100 až 1600 MWe, investice se plánuje ve výši 3,7-4,5 miliard EUR. S největší pravděpodobností by se jednalo investiční projekt několika partnerských organizací a tyto subjekty by chtěly začít s výstavbou kolem r. 2020.

Perspektiva energetických technologií

Mezinárodní energetická agentura IEA OECD právě vydala studii: Perspektiva energetických technologií (Energy Technology Perspective) ve které shrnuje současné výzkumy a analýzy. Uvádí se zde, že pokud chceme udržet zvyšování globální teploty do úrovně + 2,4°C, je nezbytné snížit do roku 2050 dnešní výpustě CO2 na polovinu. Toto bude prakticky vyžadovat masivní dekarbonizaci energetiky (vyřazení uhlíkatých paliv) a výhradní investice do nových technologií ve výši 45 trilionů USD do roku 2050 plus další náklady za vypouštěný CO2 ve výši 200-500 USD/tCO2. Kromě úspor, vybudování systémů na záchyt a skladování uhlíku (carbon capture and storage), bude nezbytné postavit cca 1400 nových JE do r. 2050.

Akční plán pro výstavbu nových JE ve Velké Británii

Ekonomický ministr Velké Británie p. John Hutton představil vládní Akční plán pro výstavbu nových jaderných elektráren v zemi. Akční plán obsahuje také vytvoření Úřadu pro rozvoj jaderné energetiky a také Jaderného fóra, což má pomoci odborné a politické diskusi mezi vládou a průmyslem ohledně klíčových otázek dalšího vývoje. Vláda V.B. by ráda viděla zahájení výstavby prvních nových jaderných bloků tak rychle, jak to jen bude možné. P. John Hutton také řekl, že vláda podniká řadu konkrétních kroků v oblasti vzdělávání a vytváření podmínek, aby bylo pro rozvoj jaderné energetiky ve V.B. dostatek kvalifikované pracovní síly. Národní akademie National Skills Academy for Nuclear and the Nuclear Decommissioning připravuje příští měsíc zahájit novou iniciativu přípravu mladých specialistů ‘Skills & Capability Strategy’. Co se týká konkrétních projektů JE, tak V.B. připravuje oficiální posuzování tří základních projektů: EPR (Areva), ESBWR (GE-Hitachi) a AP 1000 (Westinghouse). Tyto práce mají být ukončeny nejpozději do r. 2011.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku