Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2008

Nedostatek mladých odborníků v oborech jaderné fyziky

Sdružení evropský fyziků (European Physical Society - EPS) vydalo prohlášení ve kterém apelují na urgentní situaci nedostatku mladých kvalifikovaných odborníků v oborech jaderné fyziky pro další rozvoj evropské jaderné energetiky, stejně jako nedostatečný počet studentů těchto oborů. Vzniká vážný problém zachování dostatečného know-how pro provoz stávajících JZ a také pro dlouhodobý rozvoj, vědu a výzkum jaderného štěpení i fůze, metod zpracování jaderných odpadů, transmutace a skladování jaderných materiálů. Sdružení fyziků dále říká, že pokud chce Evropa udržet krok s rychle se rozvíjejícími zeměmi jako je Čína, Japonsko a Indie, které mají rozvoj jaderné energetiky jako svou prioritu, tak je nutné posuzovat otázky know-how a vývoje nových jaderných technologií nezávisle od politických rozhodování zda ANO či NE stavět novou jadernou elektrárnu.

Příprava na výstavbu dvou jaderných bloků v Kanadě

Energetická společnost OPG (Ontario Power Generation) a místní provinční vláda se rozhodla začít s konkrétní přípravou výstavby dvou nových jaderných bloků na JE Darlington v provincii Ontario. Byli poptáni tři klíčoví potenciální dodavatelé nových jaderných bloků: Areva NP, Atomic Energy of Canada Ltd. a Westinghouse, aby pokračovali v nabídkovém řízení s tím, že vítěz tohoto řízení bude vybrán již do konce roku 2008. Proces žádostí o licenci na přípravu staveniště však již začal dříve, a to v září 2008.

Japonsko vede v rozvoji energetických technologií

Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency - IEA) vydala zprávu o současné světové energetické situaci, ve které chválí Japonsko za „vedoucí úlohu v rozvoji technologií“, které pomáhají zajišťovat energetickou bezpečnost a mírnit následky změn klimatu. Japonsko má, dle hodnocení IEA, dobře propracovanou energetickou politiku, velice rozvinutý a pevný systém vědy a výzkumu i významnou finanční podporu japonské vlády. Dále je zde stálá podpora rozvoje jaderných energetických zdrojů jako hlavní komponenty energetického mixu, který nevytváří skleníkové plyny. Japonští výrobci jaderných zařízení jsou prominentními dodavateli nejmodernějších technologií na světových trzích. Podobně je tomu i u obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaika a její elektronický průmysl zásobuje světové trhy špičkovou technologií.

Centrální úložiště RaO ve Velké Británii

Ve V.B. byl zahájen proces výběru lokality a návrhu projektu na centrální trvalé úložiště RaO. Ke komunikaci tohoto záměru vydala vláda dokument tzv. „white paper“,ve kterém se říká, že ve výběrovém řízení se bude uplatňovat princip „dobrovolnosti a partnerství“. Očekává se, že regiony budou o umístění tohoto úložiště soutěžit, vzhledem k připravovaným výhodám a benefitům.

Polovina Němců je proti státní energetické politice

Téměř polovina Němců je proti jejich státní energetické politice, orientované na odchod od jaderné energetiky. Ze současného průzkumu názorů veřejnosti, pořádaného výzkumným ústavem v Emnid vyplynulo, že 46 % veřejnosti chce, aby byly v jejich zemi dále provozovány JE, zatímco dalších 46 % lidí souhlasí s jejich postupným vyřazováním a zbývajících 8 % dosud není rozhodnuto.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku