Pačesova komise doporučila vládě více energie z jádra

Premiér převzal očekávanou "vizi" energetického rozvoje České republiky. Komise, řízená Václavem Pačesem, ve zprávě například podporuje rozšíření jaderné energetiky a tvrdí, že poroste závislost naší země na zahraničních zdrojích. Práci komise napadl ministr životního prostředí Martin Bursík.

Zpráva nastiňuje vývoj a možný dopad energetické politiky do roku 2050. Odhad na posledních dvacet let je ale jen přibližný.

Člen komise a bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý přečetl závěry práce (celá bude zveřejněna až v září), která slouží jako doporučení vládě. Politická rozhodnutí budou na ní.

Ze zprávy například vyplývá, že vláda by měla podporovat prohloubení konkurence na energetických trzích a měla by "označit jadernou energetiku za jednu z přijatelných variant výroby elektřiny." Dlouhý uvedl, že se nepředpokládá prolomení limitů v severních Čechách, nicméně komise konstatuje, že by se o limitech mělo diskutovat.

Komisi kritizoval Bursík

Zmínil i nutnost pokračovat v celoevropském trendu, a sice zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. "V každém případě poroste energetická dovozní závislost naší země," dodal Dlouhý.

Premiér Topolánek naznačil, že by Česká republika ve své energetické politice měla brát v úvahu i strategickou bezpečnost. Práci komise kritizoval ministr životního prostředí Martin Bursík. Nelíbí se mu metodika práce na zprávě ani předčasné zveřejnění některých závěrů.


Co by měla podle komise dělat vláda?

1. podporovat opatření, která povedou k prohloubení konkurence na energetických trzích.

2. přehodnotit svůj dosavadní postoj k unbundlingu (oddělení výroby a distribuce u energetických firem).

3. umožnit nastartovat příslušné schvalovacích procesy (EIA), pokud ČEZ, jako hlavní domácí podnikatelský subjekt v sektoru energetiky, zamýšlí zahájit výstavbu dalšího jaderného zdroje. Jaderná energetika představuje jednu z ekonomicky i technologicky přijatelných variant výroby elektrické energie.

4. neomezovat podnikatelská rozhodnutí v oblasti těžby hnědého uhlí a je připravena otevřít diskusi o těžebních limitech podle jasně vymezených pravidel.

5. měla by do sektoru energetiky zasahovat pouze v případě, kdy to bude ve veřejném zájmu, případně to bude vycházet z mezinárodních závazků, které ČR přijala.

6. nepodporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobém horizontu k dovozní závislosti české ekonomiky nejen v případě ropy a plynu, ale i elektrické energie.

7. měla by považovat úspory energií za mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické strategie. Je proto připravena věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než dosud a systémovou podporu.

8. měla by pohlížet na obnovitelné zdroje jako na nezpochybnitelnou součást budoucího palivo-energetického mixu.

9. měla by urychlit procesy schvalování investičních projektů v oblasti energetiky; v tomto smyslu provede revizi stávajících zákonných i podzákonných norem a nařízení.

10. měla by věnovat zvýšenou pozornost rozvoji elektrických sítí v ČR, především možným vlivům plánovaných nových bloků na spolehlivost elektrizační soustavy.

Zdroj: iDnes.cz

zpět na úvodní stránku