Letní pracovní setkání Mladé generace ČNS

S blížícím se létem bylo více než zřejmé, že pro další aktivní činnost Mladé generace ČNS bude třeba uspořádat setkání všech jejích členů a vytvořit jasné cíle. Po návratu současného předsedy ze studijního pobytu ze zahraničí se pomalu začal v malém kolektivu rodit program setkání i jeho datum. Vybrán byl pátek 4. července, což se nakonec ukázalo jako méně šťastné, neboť mělo mnoho členů naplánované nejaderné dovolenkové aktivity a tudíž celé setkání proběhlo v poněkud komornější atmosféře.

Přesto mohlo jednání v objektu těžkých laboratoří v Troji důstojně začít a hlavně se, poněkud nečekaně, více jak dvě hodiny ubírat konstruktivní diskuzí. Ihned po představení sdružení a volbě zapisovatele byl do užšího vedení Mladé generace zvolen Ondra Zlámal, který velice aktivně zastupoval nepřítomného předsedu na jednáních ČNS a taktéž při mezinárodních setkáních. Jeho ctěným titulem je dnes "místopředseda pro evropské záležitosti". Pro "pražské a brněnské záležitosti" byli v užším vedení potvrzeni úspěšní Markéta Somolová a Lukáš Nesvadba. Demokratická volba předsedy byla kvůli nepřítomnosti dostatečného množství členů přesunuta na druhé letošní pracovní jednání, naplánované při 8. Mikulášském setkání v prosinci na VUT v Brně.

Další letošní plánovanou akcí byla zmíněna konference IYNC konaná v září v Interlakenu, kam bude jako zástupce ČNS vyslán Tomáš Vytiska a kde se ještě navíc uskuteční třetí letošní setkání výkonného výboru Mladé generace Evropské nukleární společnosti (po Praze a Helsinkách). Na toto jednání nejspíše dorazí i Ondra Zlámal a česká delegace tedy bude, snad poprvé, dvoučlenná. Jedním z bodů programu bude možná bližší spolupráce Mladé generace Evropské nukleární společnosti a Evropského jaderného fóra.

Zřejmě hlavním bodem setkání se stala budoucí agitační činnost členů na středních potažmo i vysokých školách. Všichni zúčastnění jednohlasně souhlasili s potřebou získat k jaderným oborům nové zájemce a kde jinde začít než na gymnáziích a průmyslovkách. K těmto přednáškám sepíše sdružení malou publikaci informující stručně o praktických možnostech studia, výzkumu i zaměstnání v jaderné oblasti, jak jinak než osobními zkušenostmi členů Mladé generace. Samozřejmě nebudou chybět zmínky o subjektech činných v "jádře" jako např. ČNS, FJFI, ÚJV atp.

Dalším velmi diskutovaným tématem byla lepší propagace sdružení na vlastních internetových stránkách a vůbec jejich rozšíření. Z těchto podnětů v současné době vznikají podrobnější profily jednotlivých členů Mladé generace obsahující hlavně krátký popis oborového zaměření a nebo taktéž databáze abstraktů bakalářských a diplomových prací členů. Je třeba říci, že tyto internetové stránky jsou již delší dobu zkvalitňovány a obsahují tak například již anglicko-český slovník jaderných termínů, seznam českých, anglických ale i francouzských a ruských zkratek s vysvětlením a taktéž mnoho zajímavých odkazů na další jaderné instituce i online přístupné jaderně-fyzikální konstanty.

Přítomných osm členů však po celou dobu jednání plynule přicházelo s různými podněty, ať už o potřebě rozšíření naší členské základny, lepší informovanosti o konaných seminářích v prostorách ÚJV či jen o sjednocení používání různých jmen Mladé generace ČNS. Musím se přiznat, že setkání bezezbytku naplnilo mé očekávání o aktivitě našich členů a nezbývá, než si počkat na výsledky naší činnosti.

Tomáš Vytiska, předseda Mladé generace ČNS

zpět na úvodní stránku