Indie neztrácí zájem o australský uran

V letošním červenci se objevily signály příznivého obratu ve vývoji schvalování americko-indické smlouvy o civilních jaderných technologiích. Podle expertů se tak obnoví možnost pro dodávky australského uranu do Indie. Ty byly zatím australskou vládou blokovány, protože Indie nesplňovala podmínky zemí skupiny NSG (dodavatelů jaderné technologie).

Po odstranění překážek by ale Indie mohla obdržet velký podíl z australských dodávek, rychleji rozvíjet jadernou energetiku a snížit tak zatím stále rostoucí emise skleníkových plynů. Indie plánuje velký rozvoj jaderné energetiky, který by pokryl potřeby její rychle rostoucí ekonomiky. Do roku 2020 chce vybudovat jaderné elektrárny s celkovou kapacitou 20 000 MWe. Jejím cílem do roku 2050 pokrýt z těchto zdrojů až 25 procent spotřeby elektřiny.

Pro nové jaderné elektrárny Indie potřebuje dostatek jaderného paliva, zásoby vlastního uranu jsou totiž omezené. Proto má zájem o jeho dovoz z Austrálie, která patří k největší světovým exportérům uranu. Australská vláda zatím prodej uranu Indii blokovala, neboť Indie nikdy nepodepsala smlouvu o nerozšiřování jaderných zbraní, naopak je vyvinula a vyzkoušela ve zbrojním závodu se sousedním Pákistánem. Pokud ale indická opozice nezbrání dohodě vlády s USA o spolupráci při mírovém využití jaderných technologií, tyto obavy odpadnou.

Austrálie by měla z takových obchodů s přední asijskou mocností značný prospěch, Indie však na jejím rozhodnutí není zcela závislá. Uran totiž mohou do Indie dodávat i jiné země, například Čína, Rusko, nebo také Francie, jejíž firmy ovládají velká naleziště například v Africe.

V Austrálii se také opět obnovily diskuse o povolení otevírky nových velkých dolů na uran. Slibná ložiska slibují vysoké zisky, ale opozice proti těmto záměrům je zatím silná. Diskutuje se také o tom, zda a jak se překoná dlouholetý odpor vůči výrobě elektřiny z jaderných zdrojů v Austrálii.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku