Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2008

Dva nové bloky AP 1000 v Číně

„Ledy byly prolomeny“ a v lokalitě JE Haiyang v provincii Shandong na východním pobřeží Číny se budou stavět dva nové bloky typu AP 1000 společnosti Westinghouse. “Westi“ je nyní členem japonské korporace Toshiba a tato jedná s čínskou společností State Nuclear Power Technology Corporation s konkrétním záměrem postavit v Číně minimálně čtyři jaderné bloky AP 1000. Stavební práce se rozjíždí na dvou lokalitách, první byla Sanmen, kde začaly výkopové práce již v únoru 2008 a nyní se rozjíždí další stavba v lokalitě Haiyang. Tyto terénní úpravy a odkrývací práce pro jeden jaderný blok budou trvat přibližně 3 měsíce a JE Haiyang má dodávat elektřinu nejpozději do r. 2014. V květnu 2007 oznámil americký úřad pro jadernou bezpečnost NRC, že založil společnou komisi s čínskou National Nuclear Safety Administration na posuzování a technickou spolupráci na projektu AP 1000 v průběhu schvalování a udělování provozní licence.

Příprava výstavby prototypu fúzního reaktoru v Japonsku

V Japonsku byla založena vládní pracovní skupina na přípravu výstavby prototypu reaktoru pro jadernou fúzi. Tento prototyp má být dokončen do r. 2030 a jeho náklady se odhadují na 6 miliard EUR. Pracovní skupina vznikla na základě požadavku Ministerstva pro vzdělání, kulturu, sporty, vědu a nové technologie. Strategická zpráva této komise předpokládá, že prototypem bude fúzní reaktor typu Tokamak a po jeho dokončení, že bude probíhat nejméně 10-ti leté zkušební období. Tedy, komerčního využívání by se mohly tyto fúzní reaktory dočkat až kolem roku 2050.

ElBaradei navrhuje založení globální energetické instituce

Director General Mezinárodní agentury pro atomovou energii p. Mohamed ElBaradei navrhuje založení globální energetické instituce, která by pomohla světovým leaderům v řešení narůstající energetické krize. P. ElBaradei řekl, že potřeba pro koordinované politické akce v otázkách týkajících se energetiky (změny klimatu a chudoba) nebyla nikdy naléhavější. „V současné době neexistuje celosvětová energetická instituce, v rámci které by se mohly země dohodnout na společném řešení potenciálně enormních problémů při zajišťování energetických potřeb“. Ve článku zveřejněném ve ‘Financial Times’ dne 24. července 2008, p. ElBaradei říká, že „tato organizace by měla doplnit, ne nahradit stávající organizace, aktivní na poli energetiky“. To by přineslo mezinárodní perspektivu v otázkách, které nemohou být ponechány pouze na působení trhu, takových jako např. vývoj nových technologií, úloha jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, inovativní řešení na snižování znečištění a skleníkových emisí. „Potřebujeme celosvětovou organizaci, která bude mít globální mandát, autoritu a bude dostatečně objektivní i obsažná pro posouzení všech forem energií. Která může posoudit globální energetickou potřebu i reálnou dodávku a pod jednu střechu soustředit údaje, které jsou dnes roztříštěné a nekompletní. Může urychlit transfer vhodných energetických technologií do chudých zemí a dát jim objektivní doporučení pro optimální energetický mix, který bude bezpečný, zajištěný a environmentálně optimální“.

Řešení kvót na ruský export v oblasti jaderné energetiky do EU

V září 2008 budou pokračovat jednání mezi Ruskem a EU ohledně odstranění současných omezení (kvót) na ruský export v oblasti jaderné energetiky do EU, řekl p. Sergey Kirienko, Generální ředitel státní korporace pro jadernou energetiku Rosatom minulé úterý na tiskové konferenci k rozvoji jádra v Rusku. V září 08 má probíhat v Rusku Summit EU a ruská strana se připravuje na odstranění těchto regulačních omezení, která jsou specifikovaná tzv. „Deklarací z Corfu“. Dle p. Kirienka to odporuje dnešním liberálním pravidlům obchodu v EU. Současně připomenul, že v letech 2011-2012 bude v Evropě nedostatek uranových obohacovacích kapacit a že Rosatom je připraven evropským kolegům pomoct v těchto službách. Dnes skutečný ruský jaderný export do EU převyšuje výše zmíněné kvóty, ale tato situace ztěžuje exportérům uzavírat nové kontrakty.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku