Horní Rakousy na protiatomových nešetří

Z loňských půl miliónu eur od zemské vlády putovala českým aktivistům více než třetina

Protiatomové tažení hornorakouské vlády sílí. V minulých letech se její dotace pro aktivisty v Rakousku a Česku pohybovaly kolem 300 tisíc eur ročně, loni se už celková částka, jak lze dohledat v právě zveřejněné zprávě o příspěvcích ze zemského rozpočtu, přiblížila půlmiliónu eur. Podíl aktivistů na čerpání příslušných položek se zásadně nezměnil, stoupl však objem peněz, které těmto institucím poskytuje úřad hejtmana Josefa Pühringera a zemského radního pro životní prostředí Rudiho Anschobera.

K tradičním českým příjemcům Calla-Sdružení pro záchranu přírody, V havarijní zóně, Jihočeské matky a Spotřebitelé proti monopolu přibyly v uplynulém roce nově Severočeský ocelot a Wise Brno. Největším českým příjemcem dotací z Horních Rakous zůstalo i loni bechyňské sdružení V havarijní zóně, jemuž zemská vláda poskytla 73 488 eur. S velkým odstupem za ním skončily Jihočeské matky (32 748 eur) a už zmíněný web Wise (23 106 eur). Z rozpočtové kapitoly spravované radním Anschoberem loni putovalo oficiálně českým protiatomovým hnutím 178 277,51 eur, tedy bezmála polovina příspěvků Anschoberova úřadu soukromým sdružením.

Není přitom vyloučeno, že další peníze obdrželi aktivisté, podobně jako v minulých letech například Jihočeské matky, od rakouských kolegů. K nejhýčkanějším patří Stop atomu, jemuž Anschoberův úřad poskytl 85 100 a hejtman přidal dalších 52 470 eur, a Rakousko-český protiatomový výbor (66 770, resp. 35 800 eur). Do pokladen obou těchto institucí tak loni přitekl ze zemského rozpočtu téměř čtvrtmilión eur, přibližně polovina veškerých hornorakouských příspěvků na protiatomové aktivity. Prakticky stejnou částkou podpořila zemská vláda Hornorakouský spolek na podporu energetických úspor.

Zpráva o dotacích z hornorakouského rozpočtu za rok 2007:
http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetfoerderbericht/Start.jsp

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku