Výběr zpráv ze sítě NucNet - 32. týden 2008

Výjimka z režimu bezpečnostních záruk pro Indii

Řídící rada Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAAE ve Vídni schválila pro Indii zvláštní výjimku pro režim bezpečnostních záruk (safeguards). Tento režim má být zaveden v roce 2009. Dalším krokem, který vrací Indii na světové trhy v jaderné energetice, bude rozhodnutí mezinárodní skupiny tzv. Nuclear Suppliers Group (NSG), která má 45 členů, a která bude muset souhlasit s osvobozením Indie od zákazu obchodování s jadernými materiály a zařízením pro země, které nejsou signatáři smlouvy o nešíření JM (Nuclear Non-Proliferation Treaty). V návaznosti na to musí Kongres USA schválit zákon, který má stejný efekt. V současnosti má Indie pouze 6 reaktorových bloků pod režimem safeguards a poslední dohoda jej rozšiřuje na všech 14 reaktorů.

British Energy není na prodej

Po měsících jednání odmítla energetická společnost British Energy nabídku společnosti EdF ve výši 12 miliard GBP na koupi této společnosti, i když vláda V.B. byla transakci pozitivně nakloněna (má v BE 35,2 % akcií). Vedení EdF prohlásilo, že ve V.B. nejsou dosud připraveny dostatečné podmínky pro zásadní rozvoj jaderné energetiky. Jednání však pokračují a EdF bude hledat jiné cesty ve svých plánech jak postavit několik velkých jaderných elektráren ve V. Británii.

Litva, Estonsko, Lotyšsko a Polsko společně v jádru

Po měsících jednání a nesouhlasných stanovisek se nakonec energetické společnosti z Litvy, Estonska, Lotyšska a Polska dohodly a založily společný podnik na výstavbu jaderné elektrárny o výkonu 3200-3400 MWe v Litvě. Hostící země bude vlastnit podíl 51 % a ostatní země každá 16 %. Společný podnik Joint-venture má být později rekonstituován, podle skutečného podílu kmenového kapitálu členských zemí v průběhu výstavby. Lokalita se nebude nazývat Ignalina, přestože se nachází nedaleko od stávající JE, ale bude se jmenovat JE Visaginas, podle stejnojmeného blízkého města.

Žádost o stavební a provozní licenci pro JE Callaway v Missouri

Energetická společnost AmerenUE si podala žádost k NRC o stavební a provozní licenci (COL) na výstavbu nového jaderného bloku v JE Callaway v Missouri. Žádost je založena na použití projektu reaktoru 1600 MWe firmy Areva, tzv.US-EPR. Žádost o licenci vypracovala AmerenUE ve spolupráci s UniStar Nuclear (kterou založila Areva v USA na podporu jejich projektů) a firma Constellation Energy. Již minulý rok si společnost AmerenUE objednala společně Arevou Inc. těžké výkovky na klíčové jaderné zařízení této elektrárny od Japan Steel Works a tyto mají být dodány v letech 2010-2011.

Nové centrální úložiště pro použité jaderné palivo v Bulharsku

Dne 30.07.2008 byl na JE Kozloduj položen základní kámen stavby nového centrálního úložiště pro použité jaderné palivo. Investice do tohoto povrchového jaderného zařízení mají dosáhnout hodnoty kolem 78 milionů USD a má se zde dlouhodobě skladovat použití jaderné palivo z šesti bloků JE Kozloduj minimálně 50 roků.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku