Indie plánuje vyšší využití thoria ve třech fázích

Podle konstruktéra indických thoriových reaktorů Ratana Kumara Sinhy se využití thoria jako alternativního jaderného paliva zvýšit v Indii ve třech postupných krocích. Zpočátku se má spalovat v klasických těžkovodních tlakovodních reaktorech, dále v rychlých reaktorech a pak i v reaktorech s thoriem a izotopem uranu 233U. Snaha používat více thoria je pochopitelná, Indie ho má totiž velké zásoby, ale jen omezené zásoby uranu.

Vědci v bombajském ústavu Bhabha Atomic Research Centre navrhli nový pokročilý těžkovodní reaktor, který spaluje thorium. V dubnu letošního roku zahájili zkoušky nové konstrukce reaktoru, která jim dovoluje měnit geometrické poměry rozmístění paliva v reaktoru, například vzdálenost mezi palivovými pruty v palivových souborech.

Nová konstrukce má vynikající pasivní bezpečnost a dovoluje se obejít bez čerpadel v primárním okruhu, což zvyšuje spolehlivost reaktoru. Spolu s dalšími opatřeními to umožní umístit nové reaktory blíže k hustě zalidněným oblastem. Reaktor bude mít bude mít také delší životnost. Místo nynějších obvyklých 30 až 40 let s možností dalšího prodloužení se počítá se 100letou životností reaktoru.

Jednou z inovací je také výzkum vlivu rozdílného obohacení paliva v horní a v dolní části reaktoru. V horní části palivových souborů je obohacení 2,5 procenta, ale v dolní části 4 procenta. Výkon zkušebního reaktoru se tím podařilo zvýšit z 230 MW na 300 MW.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku