Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2008

Koupí EdF British Energy?

Francouzská společnost EdF ve středu 24.09.2008 učinila nabídku na koupi rozhodujícího balíku akcií společnosti British Energy za cenu 12,5 miliard liber (15 miliard EUR), což představuje cenu 774 centů za akcii (původní odmítnutá nabídka z července 2008 byla 765 centů za akcii). Britský ministerský předseda Gordon Brown k tomu říká, že se jedná o velmi výhodnou nabídku a patrně o největší zahraniční investici ve V. Británii v historii. Dále vysvětluje, že tento obchod by byl velmi výhodný i pro plátce daní v Británii a nesporně by posunul dopředu současné plány na výstavbu nových jaderných bloků v zemi. „Jádro je čisté, bezpečné a ze všech hledisek přijatelné“, říká ministerský předseda. „Jeho další rozvoj je zásadní otázkou dlouhodobé energetické bezpečnosti V. Británie, která se ubírá cestou snížení závislosti na ropě a směřuje k nízko uhlíkovým technologiím v budoucnosti“. Společnost EdF plánuje ve V.Británii pokračovat s provozováním osmi existujících JE a dále investovat výstavbu čtyř nových jaderných bloků s celkovým výkonem 6400 MWe. Tyto nové bloky plánuje postavit v lokalitách JE Hinkley Point a JE Sizewell, s uvedením prvního nového bloku do provozu již v r. 2017. Dokončení obchodní transakce na získání podílu EdF v BE má být provedeno ve 4.Q roku 2008 nebo na počátku 2009, což závisí mj. také na přezkoumání ze strany institucí pro hospodářskou soutěž EU.

Prověrka německého jaderného dozoru

Mezinárodní agentura MAAE právě dokončila v Německu dvoutýdenní review, jejímž cílem bylo prozkoumat jak funguje jaderný dozorný systém v zemi. Byly zjištěny jak některé dobré praxe, tak i oblasti pro zlepšení. Německým úřadům byly předány předběžné závěry, ale konečná zpráva bude vypracovaná až do dvou měsíců. Tato prověrka se nazývá „Integrated Regulatory Review Service (IRRS)“ a je to obdoba prověrky OSART na JE, tyto mise se provádějí na základě žádosti příslušné vlády.V Německu měl tým MAAE celkem 14 expertů a prováděl svá šetření na federálních úřadech, na úřadech spolkových zemí i v lokalitách JE. Důvodem pro pozvání mise MAAE do Německa bylo Sebehodnocení, které v současnosti probíhá na Federálním ministerstvu pro ŽP, zachování přírody a jadernou bezpečnost (BMU) a na Ministersvu ŽP v Baden-Wurttembergu (UM BW). MAAE při krátkém interview říká, že je potřeba zlepšit úroveň komunikace mezi federálními a spolkovými úřady jaderného dozoru. Dále navrhuje aby podobné Sebehodnocení provedly i ostatní spolkové země v Německu.

Výstavba nové JE v lokalitě Ignalina?

Litevský premiér ministr P. Gediminas Kirkilas varoval, že plánované odstavení 2. bloku JE Ignalina v příštím roce vyvolá nepřijatelný tlak na ekonomiku a na energetickou bezpečnost země. JE Ignalina 2 je jedinnou komerčně provozovanou JE v Litvě a její odstavení je vynuceno stanovenými podmínkami při přijetí Litvy do EU. P. Kirkilas řekl, že na jedné straně Litva respektuje podmínky EU, ale na druhé straně očekává, že EU poskytne Litvě praktickou pomoc při zajištění energetické bezpečnosti. K tomuto tématu připravila litevská vláda řadu požadavků a návrhů, které se mají projednávat v Bruselu již příští měsíc. Mimo jiné se zde bude projednávat i výstavba nové JE v lokalitě Ignalina.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku