Agentura na křižovatce

„Musím vám říci, že s MAAE není vše v pořádku… Pravomoci a zdroje MAAE neodpovídají požadavkům členských států.“, prohlásil Generální tajemník MAAE Dr. Mohamed ElBaradei na 50. Generální konferenci členů MAAE [1]. Z jeho zprávy, přednesené 29. září 2008 jsou vybrány následující informace.

Aktuální údaje o rozsahu využívání jaderné energie

Nyní je v provozu 439 energetických rektorů ve 30 zemích. 36 zařízení je ve výstavbě. Do roku 2030 bude výroba z jádra dvojnásobná, i když podíl na spotřebě zůstane na úrovni kolem 14 procent.

Jaderná energetika je atraktivní pro rozvinuté i rozvojové země. Během posledních dvou let padesát členů MAAE vyjádřilo zájem o jaderný program a 12 podniká aktivní kroky v tomto směru..

Vyřazování jaderných zařízení je na vzestupu. Do roku 2030 bude vyřazeno 80 - 150 energetických reaktorů a dalších 100 – 150 výzkumných.

FAO (Food and Agriculture Organization) činí kroky k odchodu ze společné divize s MAAE. To by ovšem nebylo šťastné a věřme, že spolupráce bude pokračovat. V současné době pod hranicí bídy, tj. pod úrovní spotřeby 1,25 USD na den žije 1,4 mld. lidí. To je téměř dvojnásobek v porovnání s rokem 1981. Proto stále pracujeme na otázkách boje proti nemocem dobytka a zvyšování výnosu a odolnosti kulturních rostlin.

Jaderné bezpečnostní záruky

Dohled nad jaderným materiálem učinil značný pokrok v přechodu od mechanistické kontroly směrem k znalostně orientovanému přístupu. Ten je založen na pochopení souvislostí všech informací o státním jaderném programu té které země jako celku. Problémem zůstává, že i deset let po schválení Modelového dodatkového protokolu (Model Additional Protocol) jen 88 ze 163 zemí jej efektivně uplatňuje. Třicet signatářů NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) dokonce ještě ani neaplikovalo požadovanou dohodu s MAAE ohledně kontroly.

MAAE potřebuje zvýšit rozpočet na výzkum a vývoj v této oblasti a modernizovat Zárukové laboratoře (Safeguards Analytical Laboratory) jakožto hlavní základnu výzkumu a vývoje pro jaderné bezpečnostní záruky.

Aktuálním předmětem zájmu je 29 zemí, kde je systém jaderných záruk ve stadiu zavádění a zejména pak země, kde jsou řešeny konkrétní problémy: Severní Korea, Irán, země středního východu a Libye. Bohužel, jen posledně uvedená zaznamenala v uplynulém období pozitivní posun.

Jaderná a obecná bezpečnost

Z globálního hlediska je úroveň obecné i jaderné bezpečnosti vysoká, ačkoli na tomto poli vždy bude co zlepšovat, zejména v oblasti zavádění mezinárodních konvencí. Zásadní výzvou je, aby kultura bezpečnosti zapustila skutečné kořeny všude, nejen v nových jaderných zemích.

Program technické spolupráce

Program prochází změnou plánování. Od programů orientovaných na jednotlivé státy se přechází na regionální plánování se snahou nacházet sdílená řešení určitého společného problému.

Odborné zaměření projektů nového tříletého Programu technické spolupráce zdůrazňuje, kromě trvale se opakujících kapitol, tři specifické okruhy: Výživa a zemědělství, péče o lidské zdraví a přírodní zdroje.

Technická spolupráce není výdělečný obchodní případ. Je orientována na využití komparativních výhod a její výsledky se projevují v nesmírném přínosu využití jaderné energie.

Zpráva Panelu osobností

„...opravdu jsme dosáhli bodu obratu.“ Konstatoval Panel respektovaných osobností veřejného i odborného života, v jehož čele stál mexický prezident Ernesto Zedillo. Z pětaosmdesátistránkové závěrečné zprávy tohoto panelu [2], vydané v květnu 2008, ElBaradei převzal pět doporučení:

- Novým jaderným zemím je nutno pomoci s budováním infrastruktury pro jadernou energetiku.

- Fond technické spolupráce by měl být podstatně zvětšen se zaměřením na jaderné aplikace, výživu, zdravotnictví, lidské zdraví a přírodní zdroje.

- V zájmu prevence jaderného terorismu by jednotliví členové měli uzavřít dohody, skýtající agentuře potřebné nástroje a pravomoci.

- Agentura by měla vést úsilí k vybudování globální jaderné bezpečnostní sítě

- Agenturní zárukové aktivity by měly být posíleny ve smyslu technických prostředků, počtů personálu, financí a pravomocí.

Za hlavní problém Panel považuje financování MAAE. Doporučuje jednorázově sanovat Zárukové laboratoře a havarijní ochranu 80 mil. Euro a do roku 2020 postupně zdvojnásobit rozpočet agentury.

ElBaradei uzavírá své vystoupení upozorněním na čtyři roky staré závěry Panelu o hrozbách, výzvách a změně [3] : „Jaderné vzplanutí, nehoda nebo teroristický útok by se mohly změnit v tragédii epických rozměrů, pokud bychom selhali v jejich prevenci.“

Odkazy:
[1] Director General Statement to General Conference IAEA, dostupné na
http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2008/ebsp2008n008.html
[2] Reinforcing the Global Nuclear Order for Peace and Prosperity: The Role of the IAEA to 2020 and Beyond, GOV/2008/22-GC(52)/INF/4, International Atomic Energy Agency, May 2008, dostupné na
http://www.iaea.org/NewsCenter/News/PDF/2020report0508.pdf
[3] A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the Secretary Gereral’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, United Nations, 2004, dostupné na
http://www.un.org/secureworld/report3.

František Kostiha

zpět na úvodní stránku