Zasedání výkonného výboru ENS YGN v Interlakenu

Z pohledu mladého „jaderňáka“ se švýcarské horské letovisko Interlaken stalo na krátkou dobu středem světa. Mezinárodní kongres jaderné mládeže (Interantional Nuclear Youth Congress, IYNC) byl akcí která se nedala ignorovat a kdo mohl, zúčastnil se. Svou podporu IYNC vyjádřila i mladá generace Evropské nukleární společnosti (ENS YGN), která v Interlakenu těsně před zahájením kongresu uspořádala své pravidelné zasedání výkonného výboru, v tomto roce již třetí (European Nucler Society Young Generation Network Core Committee Meeting, ENS YGN CCM #3). Hojná účast zástupců, a to i ze zemí které běžně své zástupce nevysílají, jen potvrdil, že i když se s olbřímím IYNC srovnávat nemůžeme, máme leccos nabídnout. A opravdu bylo tentokrát z čeho vybírat.

Ještě před zahájením všech akcí si každý, kdo do Interlakenu cestovat, musel projít anabází přestupů (a to nikoliv pouze z letadla do letadla) a nebo cestovní horečkou „Tour de Po-Vlastní-Poloose“. Jako průměrný středoevropan, který netráví ve vlaku třetinu života a jehož duše je zdrásána zážitky s Českými Drahami, jsem se přímo opotil, když se ukázalo, že v Interlakenu letecké spoje nestaví z důvodu absence letiště a že bude nutné „dokodrcat“ se na místo určení vlakem. Jako by to o sobě samo nestačilo, ukázalo se že proklamované výborné spojení z několika vzdálených letiště spočívá nutném přesedání (moje cesta vedla z Ruzyně do Curychu, tam vlakem do Bernu a po přestupu na jiný vlak konečně do Interlakenu) a mě se pomalu začaly dělat mžitky před očima při vzpomínce na jedny prázdniny, kdy nám na pomezí Moravy ujel vlak a další (osobní) jel naším směrem až druhý den. Vidina podobného zážitku ve frankofonním Švýcarsku mi navozovala srdeční slabost, ale nakonec jsem si řekl, že alespoň bude legrace, která oživí nepříliš záživná jednání. Hořce jsem se ale spletl – švýcarské dráhy se řídily přesností pověstných hodinek a nebýt malého bloudění na letišti v Curychu (které bylo způsobenou pouze mou neschopností interpretovat šipku s nápisem „Exit“ jako „Východ“), nestálo by z hlediska dobrodruhů ani za zlámanou grešli. Naopak z pohledu občasného cestovatele, který jen uvítá, když bez problémů najde svůj spoj, to byl excelentní cestovní zážitek a balzám na duši toho malého dítěte, které si rádo hrálo vláčky, dokud nebylo nuceno pravidelně používat spojů Českých Drah a nevyvinula se v něm averze k čemukoliv, co nelétá. Švýcarské dráhy prostě jasně překvapily svým komfortem, jízdou na čas, ochotou, schopností většiny (všech které jsem potkal) zaměstnanců komunikovat na velmi vysoké úrovni anglicky a pohodlím, které způsobilo že jsem (po letech) ve vlaku usnul.

Interlaken vítal své projaderné hosty krásným výhledem, turistickou daní (která ovšem zaručovala množství slev v různých obchodech a jízdu MHD po městě zdarma) a pravou, nefalšovanou zimou, i když usedlíci se dušovali že 12°C je správné babí léto. Pohled na zelenomodré vody kanálu mezi jezery Brienz a Thun však dal rychle zapomenout jektajícím zubům a nezbývalo než se obdivovat kráse okolních skalních velikánů.

Protože CCM v Interlakenu byla přímo spjatá s IYNC, neorganizovala Švýcarská YGN zvláště pro CCM odbornou návštěvu, ale požádala nás, aby se připojili k odborným výletům pod IYNC. Ty byly bohužel naplánovány tak, že moje krátkodobá účast vylučovala se jich zúčastnit. Proto jsem po příjezdu v sobotu 20.9. 2008 obdivoval krásy města a přilehlých jezer a čekal, do 19:00, kdy byla naplánována společná večeře všech účastníků CCM spolu s ExComm IYNC (Výkonný výbor IYNC).

V neděli 21.9. 2008 proběhlo samotné zasedání výkonného výboru ENS YGN v salonku Brünig v prostorách CCI (Congress Centre Interlaken). Po oficiálním zahájení, přivítání účastníků a schválení zápisu z minulé schůze (z Helsinek) přednesl předseda ENS YGN Igor Vukovic svou zprávu, ve které shrnul významné události od poslední CCM. Prvně zmínil přípravu předání ceny Jana Runermarka Dr. Sue Ion za její přínos mladé generaci, která jí byla udělena v následujících dnech na IYNC. Dále zmínil korekci angličtiny v „Internal Rules“ kterou provedl Neil Crewdson a předběžné schválení „Internal Rules“ přítomnými zástupci (nikdo nevznesl námitky). Také zmínil tři významné kroky, které prosadil na ENS Board/General Assembly: zvýšení rozpočtu ENS YGN na příští rok o 10%; převedení neutracených peněz z letošního rozpočtu do rozpočtu příštího roku (platí i pro další léta); finanční podporu 2-3 účastníků COP 2008 z fondů ENS (nikoliv ENS YGN). Všechny tyto zásluhy na zlepšení finanční situace ENS YGN jsou jasnou zásluhou Igora, jenž za to byl oceněn téměř bouřlivými ovacemi.

Předseda se dále ve své zprávě zaměřil na tvorbu ENS YGN roll-up: byl změn slogan na „Creating the future“. Finální verze by měla být připravena k tisku do konce listopadu 2008. Dále byla zmíněna nabídka od Foratomu účastnit se jejich výboru NICE (Nuclear Information Committee Europe), ale pro velkou finanční a časovou náročnost bylo doporučeno účastnit se pouze jedné schůzky ze čtyř, pořádaných ročně. Jako hlavní bod pak byla prezentována změna systému Country reportů, na které byl vytvořen zvláštní formulář. Všechny zainteresované strany byly požádány o vyplnění formuláře i v případě, že se zasedání ENS YGN CC neúčastní. Tím se má do budoucna zajistit úroveň jejich kooperace s ENS YGN (zvláště u organizací, které nejsou z nejaktivnějších).

Po zprávě předsedy byly představeny zprávy od jednotlivých členských zemí. Za ČR bylo zmíněno získání 5ti nových členů, vydání „Jaderných úsměvů“ pod patronátem ČNS, příprava Mikulášského setkání, úprava a rozšíření webových stránek a příprava „Rukověti českého jaderňáka“. Z ostatních zemí opět stojí za zmínku Belgická YGN, která v angličtině připravila booklet pro zájemce o jaderné obory a Britská YGN, která se kromě civilní jaderné energetiky také částečně zaměřuje i na vojenské využití jádra (resp. na přepracování JM z vojenského využití).

V další části jednání byl stručně přiblížen plán akcí ENS YGN v rámci IYNC a průběh přípravy akcí, na kterých se ENS YGN podílí (COP-14, ENYGF) a nebo chystá podílet (Foratom NICE).

Velmi důležitou částí celé akce bylo schválení „Internal Rules“, na kterých se ještě za svého působení v ENS YGN podílel i Martin Přeček. Přestože ENS YGN nemá oficiálně statut nezávislé organizace, na radu mateřské ENS byla sestavena pracovní skupina, která po poradách s právníky sepsala 9ti stránková „Vnitřní pravidla“. Tato pravidla prošla revizí všech účastníků a v netajném hlasování byla jednomyslně přijata všemi zástupci přítomných členských zemí (11 hlasů pro, žádný proti, žádný se nezdržel hlasování). Nabývají platnosti od 1.10. 2008. Tímto ENS YGN položila první právní základ své existenci a definovala aspekty, které jsou běžné u podobných organizací.

Po hlasování představil předseda ENS YGN výsledky hospodaření za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009. Rozpočtu ENS YGN velmi pomohlo, že se mateřská ENS postarala o jednu z největších položek a to platbu za právní rady při tvorbě „Internal Rules“. Výsledky hospodaření i návrh rozpočtu byly opět hlasováním jednomyslně přijaty (11 pro, 0 proti, 0 zdržených hlasů).

Z dalších akcí stojí za zmínku výzva členským organizacím, aby neváhali a podporovali své členy v psaná článků pro ENS News. První články byly rozděleny mezi Švýcarskou YGN (článek o IYNC) a Ruskou YGN (článek o jejich přípravě na IYNC 2010 – ruští kolegové ještě v té době nevěděli, že nakonec bude vybrána JAR a nikoliv RF). Další články byly přislíbeny z Belgie, Španělska a Francie.

Dále bylo dohodnuto sestavit pracovní skupinu pro úpravy webových stránek ENS YGN, kterým by závan svěžího vzduchu neškodil. Tato pracovní skupina se poprvé sejde na příštím zasedání výkonného výboru v Edinburghu a všichni čtenáři těchto řádek jsou zváni k zaslání návrhů na vylepšení stránek ENS YGN.

Po předání letošní ceny Jan Runemark Award Dr. Sue Ion bylo otevřeno další nominační kolo, tentokrát pro rok 2009. Všichni zainteresovaní jsou zváni, aby podali své návrhy (jen pro připomenutí: Jan Runermark Award je cena udělovaná Mladou generací ENS za vynikající přínos pro mladé odborníky z jaderné oblasti. Je pojmenována po Janu Runermarkovi, zakladateli Švédské YGN a významném podporovateli Evropské YGN, který tragicky zahynul při automobilové havárii). Cena za rok 2009 bude předána na ENYGF 2009 v Cordobě.

Už na minulých jednáních byl zmíněn zajímavý počin Španělské YGN (konkrétně José Luise Peréze), kde vznikl sestřih všech scén svázaných s jadernou problematikou ze seriálu Simpsonovi. Celý 40 minutový filmeček byl několikaletou prací právě José Luise a při minulém jednání bylo navrženo využít tohoto veledíla i pro záměry ENS YGN. Jedinou překážkou je nadabování ve španělštině, proto se zvažuje otitulkování v angličtině. V tomto směru se začala angažovat Rumunská YGN a zvažuje se prezentování této „jaderné zábavy“ na ENYGF 2009.

CYG zastupoval a report sepsal Ondra Zlámal

zpět na úvodní stránku