Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2008

Nuclear Energy Outlook

16.10.2008 vydalo OECD, NEA novou publikaci ‘Nuclear Energy Outlook’ (Přehled o jaderné energetice). Tento dokument popisuje perspektivy jádra v současném prostředí renesance jaderné energetiky, hospodářské krize, ale i rostoucího nedostatku primárních zdrojů energie a globálních environmentálních problémů. Vzhledem k vysoké energetické koncentraci se jaderná energie odlišuje od ostatních zdrojů tím, že je méně citlivá na tržní poruchy a uskladnění větší energetické zásoby je mnohem jednodušší, než např. u fosilních paliv. Z 1 t uranu se vyrobí tolik energie jako z 10 000 – 16 000 t ropy, při použití současných technologií a další vývoj umožní ještě lepší výkonnost. Generální ředitel NEA p. Luis Echavarri v publikaci zdůrazňuje, že jádro je odpovědí na mnoho klíčových otázek jako jsou: konkurenceschopnost, stabilní cena a bezpečnost dodávek energie, snížení emisí CO2 a dalších. Dle reálného scénáře by do roku 2050 mohla být jedna pětina celosvětové výroby elektrické energie vyráběna z JE. Největší nárůst jaderného výkonu probíhá v Číně a v Indii, do roku 2050 má být v provozu ve světě až 1400 jaderných bloků. Pro takovýto masivní rozvoj je však nutná politická a společenská podpora. Zodpovědnost leží na vládách jednotlivých zemí, aby zajistily dostatečně efektivní bezpečnostní regulaci, řešení systému nakládání s RaO a posílily mezinárodní režim nešíření jaderných materiálů. Co se týká typů nových reaktorů, tak publikace uvádí, že dominantní zastoupení bude mít lehkovodní reaktor Generace III+, který v sobě zahrnuje veškeré poznatky zlepšených bezpečnostních charakteristik a vynikající ekonomickou výkonnost.Tento dokument má být příspěvkem k diskusím o energetickém mixu ve členských zemích OECD.

Výběr nového šéfa MAAE

Řídicí rada agentury MAAE zahajuje proces výběru nového šéfa MAAE. Nový Director General by měl být navržen do června 2009 a formálně potvrzen na podzim 2009. Nástupce současné hlavy agentury pana Mohamed ElBaradei by měl nastoupit od 1.12.2009 na služební období čtyři roky. Řídící rada IAEA na svém jednání 6.10.2008 rozhodla, že termín pro ukončení podávání nominací bude 31.12.2008. Úspěšný kandidát musí získat 2/3 hlasů z 35-ti členné Řídící rady. Pokud tento požadovaný počet hlasů žádný z kandidátů nedosáhne, tak proces nominací začíná znova a sestavuje se nový seznam. Japonsko už předem oznámilo, že bude nominovat p. Yukiya Amano, stálého zástupce a zplnomocněného ambasadora Japonska pro mezinárodní organizace ve Vídni.

Výstavba centrálního úložiště RaO v Maďarsku

V Maďarsku byla dokončena první etapa výstavby Centrálního úložiště radioaktivních odpadů v Bataapati, 180 km jihovýchodně od Budapešti. Jedná se o nadzemní část, která byla zahájena v r. 2006 a obsahuje stavební objekty k nadzemnímu skladování RaO a kontrolní a řídící zařízení. Dále byla zahájena i podzemní část úložiště (geologicky se nachází pod granitovou horou) a tyto podzemní prostory pro nízko a středně aktivní RaO mají být dokončeny v r. 2010. Kapacita úložiště má pojmout veškeré RaO, které vzniknou 30-ti letým provozem JE Pakš , vč. veškerých odpadů při jejím vyřazování z provozu. Kapacita počítá i s případným prodloužením provozu JE Pakš. Před výstavbou tohoto úložiště více než 90 % místního obyvatelstva souhlasilo s jeho výstavbou (na základě referenda v 11/2005).

Pád rotorů turbín do moře

Při převozu dvou rotorů turbín z Velké Británie do kanadské JE Point Lepreau došlo v přístavním městečku St. John k pádu těchto rotorů z převozního člunu do moře v přístavu.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku