Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2008

Výstavba 3. a 4. bloku JE Tianwan

Ministerský předseda Ruska p. Vladimír Putin řekl na 3. Rusko-čínském ekonomickém fóru v Moskvě dne 28. října 2008, že se obě země dohodly na výstavbě 3. a 4. výrobního bloku na JE Tianwan. P. Putin připomněl, že 1. a 2. RB byly také postaveny s ruskou pomocí a v současné době jsou oba v plném provozu. Kromě toho zmínil i ostatní důležité projekty z rezortu paliv a energetiky, jako např. výstavbu již čtvrté plynové centrifugy a výstavbu experimentálního reaktoru na rychlých neutronech (fast-breeder reactor).

Vysoká poptávka po zaměstnancích s jadernou kvalifikací

Ve světě se začíná projevovat vysoká poptávka po zaměstnancích s jaderným vzděláním a kvalifikací v jaderné energetice. Personální útvary po celém světě shání tisíce nových pracovníků do jaderného resortu. Iniciativa je vyvolána zejména požadavky energetických a dodavatelských společností, které staví nebo se chystají stavět nové jaderné reaktory, ale vysoká poptávka se týká i odborných státních úřadů.

Nová JE čínského typu v Bělorusku

Běloruský prezident p. Alexander Lukashenko se sešel dne 28.10.2008 s vrcholovými manažery čínské energetické společnosti Guangdong Nuclear Power Co (CGNPC) z důvodu projednání možnosti výstavby nové jaderné elektrárny čínského typu v Bělorusku s pomocí tohoto partnera (pozn. reaktory Generace II).

Výstavba dvou nových jaderných bloků na Leningrandské JE

V Rusku na JE Leningradská byla zahájena výstavba dvou nových jaderných bloků typu AE-2006 (PWR, 1170 MWe), pod názvem Leningrad II. Zemní práce zde již probíhaly od poloviny r. 2007, ale 25. října 2008 firma Atomenergoprojekt (GD stavby) začala s betonářskými pracemi a stavbou základové desky. Dodávky hlavních částí reaktoru (tlakové nádoby, vnitřních částí R apod.) a související technologie bude zajišťovat firma Ižhorskie závody (součást Skupiny „OMZ OJSC Group“) v celkové hodnotě kontraktu 88 milionů EUR. Výstavba těchto výrobních bloků je součástí federálního programu rozvoje ruské jaderné energetiky. Tento program pokrývá období 2007-2015. Dle hmg. má být první blok dokončen v r. 2013 a druhý o rok později. Vzhledem k tomu, že jaderné bloky tohoto typu mají na Leningradské JE postupně nahradit stávající 4 bloky RBMK 1000 (licence do 2019-2026), tak se zde plánuje postavit ještě další čtyři reaktorové bloky typu AES-2006. Území na kterém se nová JE Leningrad II staví sousedí s JE Leningradská a patří Výzkumnému ústavu jaderných technologií A. P. Alexandrova (NITI). Ministr jaderné energetiky a šéf Rosatomu p. Sergei Kiriyenko řekl na konferenci MAAE minulý měsíc, že Rusko postaví během příštích 12 let 26 nových jaderných bloků.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku