Stanovisko České nukleární společnosti k filmu o fiktivní velké jaderné havárii v Dukovanech,
vysílaném v rakouské veřejnoprávní televizi ORF

Rakouská veřejnoprávní televize ORF odvysílala ve čtvrtek 6.11.2008 film „První den“ o fiktivní velké jaderné havárii v české jaderné elektrárně Dukovany. Tento film byl zařazen do čtyřhodinového protijaderně zaměřeného pořadu, který měl občanům Rakouska připomenout 30. výročí referenda o jaderné energetice a přesvědčit je, že zmařená investice 30 miliard Kč do jaderné elektrárny Zwentendorf nedaleko Vídně (dokončená elektrárna nebyla na základě výsledků referenda nikdy uvedena do provozu) nebyla nesmyslným vyhozením peněz oknem.

Dukovany patří na základě objektivně prokazatelných výsledků celosvětově mezi špičku provozovaných jaderných elektráren z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu. To, že si rakouští protijaderní fanatici vybrali pro svůj fiktivní příběh právě ji a ne např. maďarskou jadernou elektrárnu v Pakši, která je stejného typu a je rovněž blízko rakouských hranic, svědčí nejen o neznalosti faktů o provozu Dukovan, ale rovněž o protičeském zaměření tohoto zpolitizovaného filmu. Jeho cílem je zřejmě posílit negativní postoj obyvatel Rakouska k jaderné energetice v ČR a u psychicky labilnějších jedinců vyvolat přímo psychózu z bezprostředního ohrožení radioaktivním zamořením životního prostředí.

Protesty takto vystrašených občanů mají pak asi sloužit rakouským politikům jako důvod k vměšování do vnitřních záležitostí našeho státu, v němž většina obyvatel souhlasí nejen s provozem stávajících jaderných elektráren, ale i s dalším rozvojem jaderné energetiky. Takovéto vměšování je přitom v příkrém rozporu s pravidly řízení EU, která jasně stanoví, že výstavba a provoz jaderných elektráren jsou ve výlučné kompetenci jednotlivých členských zemí.

To, že hraný dokument vypadá jako propagační klip bezpečnostních a záchranných složek Rakouska, jejichž činnost nemá chybu, je věcí vkusu a smyslu pro realitu u režiséra. Ovšem to, že česká strana je představena jako partner, který není schopen poskytovat včasné a správné informace a činit odpovídající rozhodnutí, je už zjevnou urážkou kompetence a schopností manažerů a odborných pracovníků elektrárny a příslušných pracovníků státní správy ČR. Takovým způsobem ale přece nelze rozvíjet dobré sousedské vztahy mezi členy EU.

Oceňujeme proto přístup prezidenta České republiky Václava Klause, který vyjádřil své jasné výhrady prezidentovi Rakouské republiky. Vzhledem k tomu, že hraný dokument nevysílala žádná soukromá místní televize lokálního významu, ale veřejnoprávní celostátní ORF, považujeme za potřebné, aby své stanovisko důrazně vyjádřila také vláda ČR nebo ministerstvo zahraničí.

Tendenční a nekorektní postoj rakouské veřejnoprávní televize lze srovnat se situací, kdy by naše veřejnoprávní ČT připravila a před zahájením lyžařské sezóny v Alpách odvysílala hraný film o fiktivní velké havárii v tunelu podzemní lanovky v některém z rakouských zimních středisek s vysvětlením, že nechce nikoho v Rakousku vinit ( a samozřejmě ani odrazovat české lyžaře od cesty do Rakouska), jen ukázat možnou realitu. Tak totiž zdůvodnila ORF vysílání pořadu o fiktivní jaderné havárii v Dukovanech. Groteskní přitom je, že pravděpodobnost takovéto nehody podzemní lanovky je o několik řádů větší, než pravděpodobnost jaderné havárie s únikem radioaktivity z některého z reaktorů v Dukovanech.

Členové České nukleární společnosti podporují politiku rozvoje spolupráce a prohlubování dobrých sousedských vztahů členských zemí i jednotlivých regionů EU a nemohou proto souhlasit s postojem a názory ORF, které jsou s touto politikou v příkrém rozporu.

Za výbor České nukleární společnosti:
Václav Hanus, prezident
Miroslav Kawalec, Václav Bláha, Karel Dach, viceprezidenti

V Praze, dne 10.11.2008

zpět na úvodní stránku