Höllhuber: Zastavme dotace aktivistům!

Za deset let protitemelínského programu poskytla hornorakouská zemská vláda aktivistům na obou stranách hranice 150 miliónů šilinků, v přepočtu více než 10 miliónů eur. „Je nejvyšší čas zastavit financování protiatomové lobby a zásadně je přehodnotit. Temelín běží s výrazně menším počtem poruch než jiné jaderné elektrárny v Evropě. Dosáhlo se jen toho, že se kvůli aktivitám z Horních Rakous, i nadále stavějícím v první řadě na provokacích, nesmyslně poškodily dobré sousedské vztahy,“ soudí šéf infrastrukturálního sdružení Schwarzenberg v trojzemí Bavorsko-Horní Rakousy-Jižní Čechy Walter Höllhuber.

Jeho názor zveřejnil dnes (4. 11. 2008) pod titulkem Protiatomová lobby v rubrice čtenářských dopisů linecký deník Die Oberösterreichischen Nachrichten, který už dříve poukázal na neprůhledné a neúčelné financování aktivistů z peněz daňových poplatníků. Hornorakouská vláda es velice dlouho snažila zatajit, kolik a komu dává na boj proti Temelínu. Zemský radní pro ekologii Rudi Anschober například odmítl poskytnout úplné informace o dotacích od roku 1998, kdy tento program začal, s odvoláním na „ochranu osobních údajů členů sdružení“.

Hornorakouský Zemský účetní dvůr (obdoba českého kontrolního úřadu) posléze oznámil, že v příštím roce zkontroluje hospodaření všech patnácti rakouských i českých sdružení dotovaných hornorakouskou vládou v rámci její protiatomové politiky. Nejde přitom o malé peníze. Celkem jim loni poskytla 486 228,51 eur. Dvě pětiny z této částky, přesně 178 277,51 eur, dostalo sedm českých spolků v čele se sdruženími V havarijní zóně JETE a Jihočeské matky z rozpočtové kapitoly spravované zemským radním pro ekologii Rudim Anschoberem.

K tradičním českým příjemcům Calla-Sdružení pro záchranu přírody, V havarijní zóně, Jihočeské matky a Spotřebitelé proti monopolu přibyly v uplynulém roce nově Severočeský ocelot a Wise Brno. Největším českým příjemcem dotací z Horních Rakous zůstalo i loni bechyňské sdružení V havarijní zóně JETE, jemuž zemská vláda poskytla 73 488 eur. S velkým odstupem za ním skončily Jihočeské matky (32 748 eur) a už zmíněný web Wise (23 106 eur).

Další informace:

Plný text dopisu Waltera Höllhubera v dnešním vydání deníku Die Oberösterreichischen Nachrichten:

Protiatomová lobby

Je nejvyšší čas, aby Horní Rakousy zastavily financování protiatomové lobby a zásadně je přehodnotily. Jeho zahájení před deseti lety se dalo považovat za opodstatněné. Dnes, po deseti letech a vydaných 150 miliónech šilinků, je více než oprávněná otázka, čeho se vlastně docílilo. Temelín běží s výrazně menším počtem poruch než jiné jaderné elektrárny v Evropě. Dosáhlo se jen toho, že se kvůli aktivitám z Horních Rakous i nadále stavějícím v první řadě na provokacích, nesmyslně poškodily dobré sousedské vztahy.

Německý originál:

Antiatomlobby

Höchste Zeit, dass das Land Oberösterreich die weitere Finanzierung der Antiatomlobby aussetzt und gründlich überdenkt.

Vor zehn Jahren war der Einstieg durchaus gerechtfertigt. Heute, nach zehn Jahren und einem Aufwand von mindestens 150 Millionen Schilling, ist die Frage, was eigentlich erreicht wurde, mehr als berechtigt. Temelin läuft und das mit wesentlich weniger Störfällen als andere KKW in Europa. Erreicht wurde lediglich, dass durch Aktivitäten aus Oberösterreich die nachbarschaftlichen guten Beziehungen sinnlos strapaziert wurden, da sie in erster Linie auf provokativer Art aufgebaut waren und sind.
DI Walter Höllhuber, Obmann Dreiländerinfrastrukturverein Schwarzenberg Bayern – Oberösterreich – Südböhmen

Leserbrief aus den OÖNachrichten vom 4.11.2008

Kam putují „protiatomové“ podpory?

Sdružení V havarijní zóně JETE sídlí v Bechyni a představuje je tamní inženýr Vladimír Halama. Jeho členy jsou „občané České republiky, Slovenska, Rakouska a Spolkové republiky Německo, to znamená zemí, které mohou být bezprostředně ohroženy havárií jaderné elektrárny Temelín“, uvádí se bez udání konkrétních počtů na webu sdružení www.zelenazivotu.com. Zjistit nelze ani podrobnosti o aktivitách sdružení; časopis Zelená životu se údajně šíří na 400 míst v republice, nejčerstvější číslo zveřejněné na webu pochází z loňského listopadu.

Sdružení Calla vydalo loni 1,24 miliónu korun na mzdové náklady pro pracovníky českobudějovické centrály a dalších 1,54 miliónu korun na blíže nespecifikovaný nákup služeb, uvádí jeho výroční zpráva. I přes téměř miliónovou podporu z Nadace pro rozvoj občanské společnosti, půlmiliónovou podporu z Evropského sociálního fondu, více než čtvrtmiliónovou dotaci z Horních Rakous a dvousettisícovou od ministerstva životního prostředí skončilo loňské hospodaření Cally schodkem 1,17 miliónu Kč. Počet členů se ve výroční zprávě neuvádí, lze ho pouze velice nepřesně odhadnout z 20,5 tisíce Kč vybraných členských příspěvků na nejvýše stovku.

Činnost sdružení Jihočeské matky koordinují tři placení zaměstnanci (2,5 úvazku). Počet členů jeho výroční zpráva neuvádí. Loni se podílelo na organizaci hornorakouského semináře o právních aspektech prodlužování provozu jaderných elektráren ve vybraných evropských zemích, semináře Nízké aktivity radionuklidů v životním prostředí v souvislosti s provozem jaderných zařízení (Nadace Partnerství Brno) a vernisáže putovní výstavy Energie pro budoucnost (Horní Rakousy, Nadace Heinricha Bölla).

Není vyloučeno, že další peníze obdrželi čeští aktivisté, podobně jako v minulých letech například Jihočeské matky, od rakouských kolegů. K nejhýčkanějším patří Stop atomu, jemuž Anschoberův úřad poskytl 85 100 a hejtman přidal dalších 52 470 eur, a Rakousko-český protiatomový výbor (66 770, resp. 35 800 eur). Do pokladen obou těchto institucí tak loni přitekl ze zemského rozpočtu téměř čtvrtmilión eur, přibližně polovina veškerých hornorakouských příspěvků na protiatomové aktivity. Prakticky stejnou částkou podpořila zemská vláda Hornorakouský spolek na podporu energetických úspor.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku