Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2008

Vývoj energetiky Japonska do roku 2100

Japonský program dalšího vývoje energetiky do roku 2100 počítá s podílem jaderných zdrojů ve výši 67 % a to z obou systémů jaderného štěpení i jaderné fúze. Cílem je snížení emisí CO2 o 90 % ze současných hodnot. Odborná studie agentury JAEA “2100 Nuclear Vision: Proposal Toward a Low-Carbon Society“’, zahrnuje čtyři hlavní návrhy:
- maximální zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren
- použití jádra jako zdroje elektřiny a také tepla pro výrobu vodíku
- snížení spotřeby energie na 60% ze současné spotřeby (s podílem zdrojů: 60 % elektřina, 30 % fosilní paliva a 10 % vodík)
- rozložení primárních zdrojů energie: 60 % jádro (nyní 10 %), 30 % fosilní paliva (nyní 85 %) a 10 % obnovitelné zdroje (nyní pod 5 %).
Vědecká studie říká, že celkové množství vyráběné elektřiny v Japonsku bude v r. 2100 okolo 1700 miliard kWh, s podílem jádra 67 % (z toho 18 % LWR, 35 % fast breeder reactors - FBRs a 14 % reaktory na jadernou fúzi). Očekává se celková instalovaná kapacita okolo 370000 MW. Do roku 2100 se v Japonsku plánuje postavit 120 vysokoteplotních plynem chlazených reaktorů (HTGCR) - s tepelnou kapacitou 72000 MW, které se budou používat pro výrobu vodíku. Dnes se provozuje v Japonsku 55 reaktorových bloků s podílem 28 % na celkové výrobě elektřiny, dva RB jsou ve výstavbě Tomari-3 a Shimani-3, a všech 7 RB na JE Kashiwazaki Kariwa je odstavených po silném zemětřesení v červenci 2007.

Ceremoniál na JE Mochovce na dostavbu 3. a 4. RB

Ministerský předseda Robert Fico se osobně účastnil otevíracího ceremoniálu na JE Mochovce na dostavbu 3. a 4. RB. Po delší době diskusí mezi slovenskou vládou a společností ENEL, která vlastní Slovenské elektrárny, bylo dohodnuto dokončit rozestavěné bloky 3 a 4. Slovenské elektrárny budou do této dostavby dvou jaderných bloků VVER 440 investovat částku okolo 1,8 miliardy EUR. Dva nové bloky EMO mají být kompenzací za dva bloky EBO, které jsou odstavované v souvislosti s přijetím Slovenska v r. 2004 do EU a to takto: 1. RB v r. 2007 a 2. RB se má odstavovat koncem tohoto roku. Stavba Mochovce 3 a 4 začala již v r. 1987, ale po pěti letech byla zastavena. Stavebně byla dokončena ze 70 % a technologie cca z 30 %. Dle SE a hmg dokončení se plánuje v letech 2012-2013.

Dohoda Arevy a Japan Steel Works

Firmy Areva a Japan Steel Works (JSW) uzavřely minulý týden dohodu na dodávku velkých výkovků na výrobu komponent pro jaderné elektrárny a to až do roku 2016. Tato dohoda je pokračováním rámcové dohody, kterou uzavřely obě společnosti již dříve v dubnu 2008. Kromě toho oznámila Areva získání přátelského podílu 1,3 % akcií ve JSW. Ms Lauvergeon, Generální ředitelka AREVY řekla, že na to aby se udrželi v čele při začínající renesanci jaderného průmyslu, tak musí zvyšovat svoje zdroje, investovat a vytvářet partnerství po celém světě.

Kontrakty na uložení použitého paliva v USA

Energetický úřad USA DOE nabízí od 1.11.2008 společnostem připravujícím stavbu nových JE kontrakt na uložení použitého JP a vysoce Ra odpadů. Dle amerického práva musí mít společnosti, které se chystají stavět JE takovýto kontrakt, aby mohly obdržet licenci na výstavbu a provoz nového jaderného bloku od NRC. Stav žádostí na výstavbu nových RB v USA je možné nalézt na http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors.html.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku