Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2008

Spolupráce Kazachstánu a Číny

Kazachstán a Čína uzavřely dohodu o strategické spolupráci při výstavbě nových jaderných bloků v Číně. Prezident Kazachstánu p. Moukhtar Dzhakishev řekl 6.11.2008 na tiskové konferenci v Alma-Atě, že státní společnost Kazatomprom se bude účastnit na výstavbě jaderných bloků v Číně a také bude dodávat do Číny přírodní uran. Kazatomprom vytvoří joint–venture s jadernou společností Guangdong Nuclear Power Corporation (CGNPC) a společností CNNC s následujícími aktivitami:
- společně s CGNPC postaví dva závody na zpracování uranové rudy v Irkolu a Semizbay (Kazachstán) s očekávanou roční kapacitou 750 a 500 tonnes U3O8
- společně s CNNC postaví další závod na zpracování uranové rudy v Zhalpaku (jižní Kazachstán) s očekávanou roční kapacitou 750 tonnes U3O8
- kromě toho Čína umožní Kazachstánu se podílet a získávat zkušenosti při výstavbě nových jaderných bloků v Číně
Kazatomprom bude vlastnit 51 % akcií v obou společných podnicích. Chystá se také otevřít svou kancelář v Beijingu, aby urychlili implementaci uvedených projektů. V současné době je Kazachstán třetí největší dodavatel uranu na světě za Austrálií a Kanadou se svými 3.749 t uranu ročně. Do roku 2010 však chce být největším dodavatelem s plánovanou produkcí 15000 t uranu.

Návrh Direktivy EU na jadernou bezpečnost

Komisař pro energetiku p. Piebalgs řekl na konferenci ENEF v Bratislavě (3.-4.11.2008), že EK připravuje další návrh Direktivy na Jadernou bezpečnost a tento návrh bude připraven pro zveřejnění během několika příštích týdnů. K tomuto účelu byla mj. v r. 2007 ustavena tzv. „European High Level Group on Nuclear Safety and Waste Management“ a jejím úkolem je, aby se její členové (jaderné dozory, experti) dohodli na společných principech jak řídit v Evropě jadernou bezpečnost. Andris Piebalgs dále řekl: „Je na čase reagovat na požadavek evropských občanů vypracovat společný legislativní rámec v otázkách jaderné bezpečnosti“. V březnu 2007 schválila Evropská rada návrh EK na vytvoření politické platformy na diskutování otázek spojených s jadernou energetikou, tzv. Evropské jaderné fórum ENEF. Poprvé v historii je takové fórum rozděleno mezi dvě země Českou a Slovenskou republiku a toto fórum se schází 2x do roka jednou v Praze a jednou v Bratislavě. Podobná fóra již existují pro elektřinu (Florence), plyn (Madrid), fosilní paliva (Berlín) a pro obnovitelné zdroje (Amsterodam).

Škoda klíčovým dodavatelem dokompletace výstavby EMO

Společnost Škoda oznámila, že bude klíčovým dodavatelem v projektu dokompletace výstavby 3. a 4.bloku JE Mochovce. Dne 3.11.2008 se Škoda předběžně dohodla se společností Slovenské elektrárně na dodávce většiny zařízení I. části, ačkoliv přesná výše kontraktu ještě nebyla stanovena. Upřesnění kontraktu se očekává do konce roku 2008. Škoda nazývá tuto smlouvu „mobilizační dohodou“, která jim umožňuje okamžitě začít s přípravou infrastruktury na lokalitě a s inženýrskými činnostmi. Slovenské elektrárně se chystají investovat do dokončení EMO částku 2,75 miliard EUR a kromě toho, vlastník SE společnost ENEL počítá ještě s další investicí do modernizace a zvýšení výkonu stávajících dvou bloku EMO 1 a 2.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku