Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2008

Hlavní problémy bezpečnosti jaderných zařízení

Mezinárodní agentura MAAE pořádala 17.11.2008 v Indii, v Mumbai, konferenci na téma: „Hlavní problémy bezpečnosti jaderných zařízení“. Této mezinárodní konference se účastnila většina jaderných dozorů členských zemí i zástupci jaderně energetického průmyslu a provozovatelů JZ. Konferenci zahajoval p. Tomihoro Taniguchi, zástupce GŘ a vedoucí Departmentu pro JB a Fyzickou ochranu MAAE, který řekl: „Mezinárodní jaderná komunita je dnes historicky na přelomovém bodě a setkává se s řadou problémů, týkajících se nejenom JB, ale i fyzické ochrany našich JZ. “V situaci, kdy celosvětově usilujeme o trvale udržitelný rozvoj, tak musíme zajistit následující podmínky:
- věnovat trvalou pozornost mezinárodní spolupráci, zvláště pak s novými zeměmi, které začínají budovat bezpečnostní a dozorný systém, a využívání zkušeností k vyloučení vážných událostí
- maximální pozornost věnovat Havarijnímu plánování a systémům reagování v rámci národní i mezinárodní bezpečnostní infrastruktury k omezení případných vlivů neočekávaných událostí
- vyvinout silný tlak a leadership pro zajištění národních bezpečnostních infrastruktur všude na světě, s efektivně působícími a nezávislými jadernými dozory, silným bezpečnostním managementem, který poskytuje správné vedení (leadership) a vytváří vhodnou bezpečnostní kulturu."

Privatizace Sellafieldu

Jaderné zařízení v lokalitě Sellafield, ve V. Británii se převádí na soukromého vlastníka. Akcie státní společnosti British Nuclear Fuels Ltd, kterými vlastnila společnost Sellafield Ltd se převádí na nově vytvořené soukromé konsorcium Nuclear Management Partners Ltd (NMP). V lokalitě Sellafield (severozápadní Anglie) se provádí přepracování použitého jaderného paliva a skladování RaO, a dále tato společnost odpovídá za vyřazené JE Calder Hall, Windscale a Capenhurst. Kromě toho i za inženýrské projektové centrum Risley v Cheshire. Nová firma NMP bude vlastnit tyto zařízení po dobu 17 let, což je zatím délka uzavřeného kontraktu mezi NDA (UK’s Nuclear Decommissioning Autority), NMP a Sellafield. Finančně kontrakt pokrývá práce v hodnotě 1,5 miliard liber (GBP) v prvním roce a celkově za celou dobu asi 22 miliard GBP. Ministr energetiky a změn klimatu, p. Mike O’Brien řekl, že pro Anglii to je důležitý historický mezník, kdy se převádí takto citlivý resort do soukromých rukou. Sellafield je největší a technicky nejnáročnější část britské jaderné energetiky a od tohoto převodu si slibují zlepšení managementu a vyřešení složitých problémů těchto zařízení.

Westinghouse v Indii

Společnost Westinghouse se dohodla s indickými průmyslovými, vědeckými a politickými špičkami o budování vlastní jaderné infrastruktury v Indii, a o prosazování bezpečnostních a provozních výhod projektu pokročilého jaderného reaktoru AP 1000. V období 2.-9.12.2008 podniknou propagační obchodní kampaň, která má začínat v New Delhi a končit v Mumbai. Akce je sponzorována U.S.-India Business Councilem a Institutem pro jadernou energetiku. Se svými 17 provozovanými bloky a šesti ve výstavbě je indický trh pro Westi velmi zajímavý. Se svým projektem AP 1000 se chtějí v Indii dostat na trh a zahrnout místní průmysl do výroby komponent jaderného zařízení. Cílově chtějí pokračovat v dlouhodobém partnerství nejenom s výrobci, ale i projektovými organizacemi a akademickými institucemi. Projekt AP 1000 obdržel licenci NRC v r. 2006, Čína podepsala v 07/2007 kontrakt na dvě jaderné elektrárny tohoto typu (Sanmen a Haiyang) a v USA se počítá v současnosti s výstavbou nejméně 14 takových bloků.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku