Pomůže nám opravdu jen "jádro"

Argumenty, které Martin Sedlák používá v článku "Ing. Topolánek, úspory a jádro" (HN, 20. listopadu) považuji za tendenční. Autor používá jen to, co se mu momentálně zdá komunikačně výhodné. A místy se také mýlí.

Tvrdí například, že náklady na výrobu energie z jádra jsou vysoké. To zní ale absurdně, když si uvědomíme, že právě elektřina z Dukovan a Temelína pomohla ČEZ dosáhnout historicky největšího zisku.

Také tvrzení, že není vyřešena problematika ukládání jaderného odpadu, je pouze zelenou propagandou. Technicky totiž toto ukládání nepředstavuje žádný problém. A navíc je možné udělat z nepohodlného odpadu vzácnou energetickou surovinu s obrovským potenciálem. Vždyť nyní využíváme asi jen 2 % energie uranu.

Nejen technicky vzdělaní premiéři, ale i lidé se základním vzděláním dobře vědí, že pouhými úsporami a uplatněním zdrojů počítaných dosud mezi obnovitelné, žádná vyspělá země neuspokojí své energetické potřeby. Pokrýt potřeby moderní ekonomiky a ještě dosáhnout snížení emisí CO2 je možné pouze vyšším podílem jaderné energetiky. To dnes ostatně podle průzkumu soudí dvě třetiny obyvatel ČR a přiznávají to i bývalí odpůrci jádra.

Ke změně dosavadní politiky dospěli například i ve Velké Británii, kde vláda nyní podporuje rychlou výstavbu nových bloků jaderných elektráren. Jen jádro totiž dokáže nahradit výpadky stárnoucí energetické infrastruktury a generovat potřebnou energii bez závislosti na výkyvech počasí.

Britský ministr energetiky Mike O'Brien nedávno prohlásil, že Británie potřebuje více než jednu společnost (myslel tím francouzskou EdF), která chce v této zemi stavět jaderné elektrárny. Jinak by totiž nebylo možné splnit dlouhodobé cíle ve snižování emisí a ve výrobě cenově dostupné elektřiny.

Výstavba jaderných elektráren je nákladná, ale je také neobyčejně cenným impulzem pro rozvoj ekonomiky.

Například výstavba nových reaktorů v Británii vytvoří zhruba 600 nových pracovních míst v každém jednotlivém případě. Výstavba je ale také příležitostí pro dodavatele a mnoho tisíc jejich pracovníků. A prospěch z ní - a také z následného provozu - mají také místní podnikatelé a místní samospráva. Každá moderní jaderná elektrárna má životnost nejméně 60 let. Minimálně po tuto dobu pracuje s velmi nízkými náklady a s vysokou spolehlivostí.

Podle analýzy renomované Oxford Economics přinese program výstavby nových jaderných elektráren ve Spojených státech zhruba 350 000 nových pracovních míst a také téměř 45 miliard dolarů přidané hodnoty pro americkou ekonomiku. A k tomu navíc zamezí emisím oxidu uhličitého v objemu 450 milionů tun ročně.

To je argument, který musí vzít v potaz předseda vlády každého státu, nejen České republiky. Soudný politik nemůže jednat jinak. To kromě jiného dokazuje i fakt, že stavbu jaderných elektráren nyní připravují také země s bohatými nalezišti ropy a plynu.

Na rozdíl od některých našich blouznivců totiž vidí realitu nezkreslenou "zelenými brýlemi".

Zdroj: Hospodářské noviny, Václav Hanus

zpět na úvodní stránku