Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2008

Zahraniční expanze EdF

Provozovatel francouzských jaderných elektráren koncern EdF nabídl minulý týden (3.12.2008) v přepočtu 5,1 miliardy EUR za 50procentní podíl v jaderné divizi americké společnosti Constellation Energy. Snaha o vstup na největší světový jaderně-energetický trh se považuje za základní kámen zahraniční expanze EdF. Jiné konkurenční nabídky byly mnohem nižší, např. společnost MidAmerican Energy's nabídla 4,7 miliardy USD, ale za celou společnost. Prvním úspěchem Francouzů bylo zářijové získání podílu v British Energy, která provozuje britské jaderné elektrárny, za 16 miliard EUR.

Japan Steel Works ztrojnásobí svoji výrobu

Japonský výrobce komponentů pro jaderné elektrárny „Japan Steel Works“ (JSW) oznámil, že do roku 2012 ztrojnásobí svoji výrobu. Tato firma je v současnosti jedním z největších světových výrobců velkých technologických komponentů pro JE jako jsou tlakové nádoby, parogenerátory, kompenzátory objemu a podobné zařízení z těžkých výkovků ušlechtilých ocelí. Zakázky firmy již nyní nasvědčují zhruba zdvojnásobení výroby do r. 2011.

Elektřina z JE Flamanville 3 bude dražší

Dle současných údajů bude elektřina z nového bloku EPR v JE Flamanville 3, který se staví v severozápadní Francii, dražší asi o 20 % než se původně očekávalo (zdroj Les Echos). Původní výrobní cena při zahájení projektu v květnu 2006 měla být 46 EUR/MWh. Dle analytiků a současných ekonomických podmínek se však ukazuje, že se cena bude pohybovat okolo 55 EUR/MWh. Minulý měsíc společnost EdF potvrdila, že termín spouštění tohoto nového bloku ve Flamanville se zpožďuje o cca 1 rok, tj. na konec roku 2013.

Nová Direktiva EU pro jadernou bezpečnost

Dne 26.11.2008 Evropská komise (EK) vydala návrh nové Direktivy pro jadernou bezpečnost. Komisař EK pro energetiku p. Andris Piebalgs k tomu řekl: „Tato Direktiva by měla zajistit občanům EU vyšší bezpečnost a dát jim větší právní jistotu. Členské státy budou používat pro své národní systémy na zajištění jaderné bezpečnosti společný referenční rámec, ale zůstává jim stále možnost použít přísnější pravidla, pokud to bude třeba.“ V podstatě, nová revidovaná Direktiva zahrnuje seznam základních povinností a hlavních principů pro zajištění bezpečnosti jaderných zařízení v EU a současně zvyšuje roli národních jaderných dozorů. Myšlenka společné evropské jaderné legislativy není nová, ale předchozí návrhy ztroskotaly z důvodů nejednotnosti názorů členských zemí v této problematice. Současný návrh vychází z Konvence na Jadernou bezpečnost (CNS) a ze základních bezpečnostních principů MAAE (tzv. Safety Fundamentals). Direktiva zahrnuje celý životní cyklus jaderných zařízení, licencování, certifikaci projektu, plánování a výstavbu, údržbu i konečné vyřazení z provozu. Některé jaderné dozory k tomu již zaujaly kritický postoj a říkají, že bude velice těžké najít společný přístup, poněvadž velké jaderné země si vytvořily své vlastní bezpečnostní systémy, které jsou hodně odlišné. Nyní bude probíhat mezinárodní diskuse na novou Direktivu dle Euratom Treaty a pokud se nalezne konsenzus, tak ji bude schvalovat Evropská rada (Council).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku