Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2008

Jádro jako zásadní technologie pro zmírnění klimatických změn

Světová rada pro trvale udržitelný rozvoj průmyslu (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development, OSN) vydala novou zprávu, ve které doporučuje jádro jako jednu ze zásadních technologií, kterou je možné zmírnit vliv probíhajících klimatických změn. A k jejímu rozvinutému využívání je třeba přistoupit okamžitě. S vědomím, že neexistuje jedinné jednoduché řešení problému globálních klimatických změn jsou ve zprávě podrobně analyzovány jednotlivé dostupné technologie s doporučením, co by měly vlády zemí a průmysl dělat, aby dosáhli co nejlepšího využití současných a budoucích technologických zařízení. Na zprávě se podílely firmy Electricité de France, Eskom, GdF Suez, Kansai Electric Power Company, Statkraft a Tokyo Electric Power Company. CEO těchto velkých energetických firem vidí vývoj v postupné „dekarbonizaci“ výroby elektrické energie (do r.2050 snížení CO2 o 18 miliard tun), jejímu efektivnějšímu využívání a nahrazení fosilních paliv elektřinou. Současné a budoucí technologie rozděluje zpráva do čtyřech skupin: 1. současné rozvinulé elektrárny (vč. jaderných, vodních, plynových s kombinovaným cyklem, úsporné osvětlení,…), 2. uhelné ultra-superkritické práškové zdroje a větrné elny na nejlepších lokalitách, 3. pobřežní větrné farmy, tepelná čerpadla a 4. CCS technologie a jaderné R IV.generace (očekávané po r. 2030).

Prodej akcií British Energy

Od 5.prosince 2008 probíhá proces prodeje akcií energetické společnosti British Energy (BE) francouzskou společností EdF, kdy většina akcionářů souhlasila s předloženou nabídkou. EdF nyní vlastní, nebo má slíbeno v souladu s akceptovanou nabídkou, okolo 88 % akcií BE. Obchod se uskutečňuje prostřednictvím dceřinné společnosti Lake Acquisitions, která dosud získala 62 % běžných akcií (k 26 % které již vlastnila dříve) a očekává se, že konečný podíl EdF v BE bude na hodnotě 92 % akcií, až budou splněny veškeré podmínky a britská vláda bude moci přijmout tuto nabídku. Tímto obchodem se také naplní britský fond Nuclear Liabilities Fund (NLF) na vyřazovaní vysloužilých JE z provozu na hodnotu více než 8 miliard liber, což bude plně dostačující pro zajištění vyřazování. EdF má plán postavit ve Velké Británii čtyři reaktory EPR s celkovou novou kapacitou 6400 MWe, a to dva na lokalitě JE Sizewell a dva na JE Hinkley Point. Do roku 2023 má být ve V.B. ze stávajících reaktorů již v provozu pouze Sizewell B.

Dohoda Indie s Ruskem

Rusko je po USA a Francii již třetí zemí, která podepsala v krátké době dohodu o spolupráci s Indii v civilním jaderně-energetickém sektoru od okamžiku, kdy mezinárodní společenství Nuclear Suppliers Group (NSG) zrušilo Indii dlouhodobé embargo. Dohoda s Ruskem byla podepsána u příležitosti návštěvy prezidenta D. Medvedeva v Dillí s PM Manmohanem Singlem. Pro počáteční fázi spolupráce se oba státníci dohodli na dostavbě dalších dvou bloků VVER 1000 v lokalitě Kudankulam. V JE Kudankulam sice již dva ruské bloky VVER 1000 stojí, ale Rusko bylo omezeno vzhledem k mezinárodnímu tlaku a embargu NSG dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce. Další jaderné bloky s ruským projektem se připravují i v jiných lokalitách. V současné době se dokončuje výběr a schvalování těchto nových lokalit. Kromě toho, obě země podepsaly i další dohody v oblastech obrany, využívání vesmíru,, obchodu a průmyslu.

Strategic Energy Review Evropské komise

Evropská komise právě vydala strategický energetický balík dokumentů s názvem: Strategic Energy Review, který obsahuje důležitou pro jadernou energetiku přílohu známou jako PINC. Jedná se o dokument, který je EK povinna pravidelně vydávat dle požadavků Euratom Treaty a úzce se týká komunikace ohledně stavu a dalšího rozvoje jaderné energetiky v EU. Nový PINC říká, že jaderná energetika hraje v EU významnou úlohu při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a v současné době představuje mezi těmito zdroji 2/3 ve výrobě elektřiny. Současně znamená pro EU vyšší nezávislost na dodávkách energií ze zahraničí. Nicméně, nehledě na nové projekty výstavby nových JE ve Finsku (Olkiluoto), Francii (Flamanville) , Slovensku (Mochovce), Bulharsko (Belene) a Rumunsko (Cernavoda), a dále na prodloužení životnosti a zvyšování výkonu stávajících jaderných bloků v řadě zemí EU, sníží se během příští dekády podíl jádra v Evropě o 33 GWe. Do roku 2020 se očekává, že podíl jádra v EU-27 klesne na hodnotu 25 % (ze současných cca 36 %). Tato prognóza však nezahrnuje potenciálně možné nové investice v pobaltských státech, Polsku, Holandsku, Velké Británii, Itálii, České republice apod. Dokument PINC dále ukazuje podmínky, za jakých bude možný další rozvoj jádra v EU a to je zejména veřejné mínění a akceptovatelnost, nalezení řešení pro geologické uložení RaO a evropské vysoké standardy jaderné bezpečnosti (pro nové reaktory minimálně Generace III). Nakonec se zde také hovoří o vypracování „více koherentního a harmonizovaného“ systému právní odpovědnosti, který by zaručoval evropským občanům odpovídající ochranu a rovné podmínky subjektům podnikajícím v jaderné energetice. EK se však současně chystá zvýšit strop pro poskytování finančních půjček Euratomu pro nové projekty JE.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku