Výběr zpráv ze sítě NucNet - 2. týden 2009

Spustí se znovu bloky JE Kozloduj 1-4?

Bulharský prezident Georgi Purvanov řekl, že dle čl. 36 smlouvy o připojení Bulharska k EU je možné v případě energetické krize opět připojit vyřazené jaderné bloky JE Kozloduj 1-4 do elektrické sítě. Vzhledem k situaci, která vznikla při zastavení dodávek plynu do řady evropských zemí uvažuje např. Bulharsko (a taky Slovensko) o případném znovuspuštění vyřazených jaderných elektráren. Mluvčí komisaře EU pro energetiku p. Ferran Tarradellas řekl, že zatím nedostali od žádné země takový požadavek a že odstavení těchto starších jaderných bloků bylo podmínkou pro vstup těchto zemí do EU, a že EU zatím nevidí žádný důvod tento proces změnit. Nicméně president Purvanov dal pokyn k okamžitému zahájení příprav na případné uvedení těchto jaderných bloků do provozu. Ředitel JE Kozloduj p. Ivan Genov se vyjádřil, že to bude trvat asi 1 měsíc než připraví k provozu 4. RB, který byl vyřazen k 31.12.2006.

Spustí se znovu 2. blok JE V1 v Jaslovských Bohunicích?

Ministerský předseda Robert Fico řekl ve středu 7.ledna 2009, že pokud se neobnoví v krátké době dodávky plynu z Ruska přistoupí Slovensko zřejmě ke znovuspuštění 2. RB JE Jaslovské Bohunice V1, který byl vyřazen z provozu k 31.12.2008 jako podmínka pro vstup země do EU. Od úterý Slovensko vyhlásilo havarijní situaci v zásobování plynem po zastavení dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu. Slovenské plynárenské firmy: Slovensky Plynarensky Priemysel a E.ON omezily dodávku plynu velkým zákazníkům a mnoha státním institucím a zařízením.

EdF dokončila akvizici British Energy

Dne 5. ledna 2009 EdF dokončila akvizici britské energetické společnosti British Energy. EdF koupila tuto britskou společnost za 12,5 miliard liber (13,5 miliard EUR) po obdrženém souhlasu ze strany Evropské komise a dalších národních regulačních úřadů ve V. Británii. Britská vláda celou transakci podporuje. Ekonomický ministr Lord Mandelson řekl, že tento obchod otevřel cestu pro výstavbu nových jaderných elektráren ve V. Británii a britskému průmyslu přinese řadu příležitostí v hodnotě mnoha miliard liber při jeho podílu na výstavbě. Vzhledem k tomu, že 36 % podílu v BE vlastnil stát, tak z této obchodní transakce půjde 4,4 miliard liber na jaderný účet (Nuclear Liabilities Fund). EK stanovila několik podmínek: - prodat uhelnou elnu v Eggborough a plynovou v Sutton Bridge, - prodat v období 2012-2015 nejméně 5-10 TWh elektřiny ve V.B., - vzdát se jednoho ze tří připojení k britským rozvodným sítím v uzlu Hinkley Point, - prodat bez omezení jednu z lokalit britských JE, které jsou potenciálně vhodné na výstavbu nových jaderných bloků a prodat další území v lokalitách JE Wylfa ve Velšsku a Bradwell.

Výstavba dvou bloků AP 1000 v Levy County na Floridě

Nové konsorcium firem Shaw Group a Westinghouse obdrželo zakázku od energetické společnosti Progress Energy (PE) na výstavbu dvou bloků jaderné elektrárny typu AP 1000 v Levy County na Floridě. Zakázka obsahuje vše od inženýrské přípravy, investorské a obchodní stránky po vlastní výstavbu nové JE (tzv. „EPC contract“). PE má od srpna 2008 zažádáno u amerického jaderného úřadu NRC o kombinovanou licenci na výstavbu a provoz nové JE a rozhodnutí se očekává nejpozději na začátku r. 2012. Dle hmg chce PE zahájit přípravné práce již v příštím roce 2010 a výstavba má začít v 2012, komerční provoz se plánuje od r. 2016. Části elektrárny se budou montovat na jiném místě Lake Charles, Louisiana, kde se buduje montážní základna. Konsorcium Shaw Group a Westinghouse též připravují výstavbu 4 bloků AP 1000 v Číně. Dle údajů NRC je v současné době naplánovaná výstavba 14 bloků AP 1000 (vč. Levy County).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku