Klíč k větší energetické nezávislosti ČR: Spoléhejme víc na jádro a na vlastní uhlí

Rusko-ukrajinská plynová válka během mrazivých dnů ukázala naši snadnou zranitelnost. Jak ale Evropská Unie, jejíž většina členských států je na ruském plynu životně závislá, předejde podobným energetickým krizím do budoucna? A jak jim předejde samotná Česká republika, do které tři čtvrtiny ruského plynu putují právě z Ruska? Kromě diverzifikace dodavatelů plynu i přepravních cest je řešením posílení vlastní elektroenergetiky postavené na jádře a na lepším využití vlastních zásob hnědého uhlí.

Bez plynu se v ČR sice zcela neobejdeme, ale není rozumné hnát se do stále větší a větší závislosti na jeho spalování. Zvažujme rozumně každý větší projekt plynové teplárny nebo elektrárny. Zejména máme-li stále jiné možnosti.

Jednou z nich je dostatek zásob uhlí, které by nikdo neměl odepisovat, zejména z ideologických důvodů ne. Naopak je třeba zrušením limitů umožnit jejich rozumné využití v moderních elektrárnách a chemickém průmyslu. Dalším zásadním krokem je bez zbytečného otálení výstavba nových jaderných bloků jak v Temelíně, tak také v Dukovanech. Obě elektrárny by navíc mohly oprášit staré plány a začít dodávat teplo pro velká města České Budějovice, Písek, Brno.

Námitka, že jaderná energetika neřeší strategickou nezávislost na Rusku, protože nám Rusové dodávají palivo do našich elektráren, je jen a jen účelová. Dodavatel jaderného paliva nemá sílu a možnost ovlivnit svého odběratele tak, jako dodavatel plynu. To je dáno už způsobem využití jaderného paliva v jaderné elektrárně. Palivo pracuje v reaktoru několik let, ročně se mění jedna čtvrtina nebo dokonce jen pětina palivových souborů. Vytvořit si strategickou zásobu třeba i na 10 let provozu není vůbec žádný problém, stačí k tomu sklad velikosti většího obýváku. Přepravovat jaderné palivo lze i letecky a hlavně, jaderné palivo může dodávat několik světových výrobců. To je ve srovnání s prázdnými evropskými plynovody skutečně zásadní rozdíl.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku