Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2009

Výstavba 6000 jaderných MWe ve Velké Británii

Dvě německé energetické společnosti RWE a E.ON (jejich anglické pobočky RWE Npower a E.ON UK) založily Joint Venture (50 %-50 %) na výstavbu nových JE ve V. Británii v celkovém oběmu min. 6000 MWe. Zatím nebyl zvolen žádný konkrétní projekt nového reaktorového bloku a obě společnosti říkají, že tato otázka je zatím otevřená a že výběr bude proveden dle technických a ekonomických podmínek. RWE a E.ON vlastní podíly ve 20 JE ve světě, a kromě toho společně provozují 3 jaderné bloky v Německu. V prosinci 2008 britská vláda zveřejnila konzultační materiál kolem vhodných typů jaderných reaktorů, které by se potenciálně mohly stavět ve V.B. V návaznosti na to zástupci britského jaderného průmyslu (UK’s Nuclear Industry Association, vč. E.ON and RWE) podali žádost k jadernému dozoru na posouzení 4 pokročilých projektů nových jaderných bloků na světě.

Polsko připraveno na výstavbu první JE v zemi

Polský ministerský předseda p. Donald Tusk potvrdil dne 13.01.2009 přípravu Polska na výstavbu první JE v zemi. Polská společnost Polska Grupa Energetyczna bude dohlížet nad přípravou a výstavbou této nové JE. Dle plánů divezifikace polské energetiky by nové bloky měly být v provozu do roku 2020. P. Tusk dále řekl, že vláda již posoudila studie proveditelnosti a EIA pro stanovení vhodné lokality. V říjnu 2008 potvrdil ekonomický ministr p. Waldemar Pawlak, že jeho misterstvo pracuje na vytvoření nové energetické strategie, která by zajistila potřeby elektrické energie v Polsku a modernizaci svých elektráren do roku 2030. Dále řekl, že s jadernou energetikou se silně počítá a že polská vláda uvažuje se stavbou několika jaderných bloků v horizontu příštích 10-20 let.

Thoriový palivový cyklus v USA

V USA se začíná mluvit o thoriovém jaderném palivovém cyklu, který by mohl zajistit jaderné palivo pro americké JE na celá století. Společnost Thorium Energy vydala 12.01.2009 zprávu, ve které se říká, že v USA jsou dostatečná ložiska vysoce koncentrovaného thoria, která by mohla zajistit dostatek paliva pro thoriové reaktory, jenž by byly schopné zásobovat elektřinou celou zemi po století. Zpráva o geologickém průzkumu USA z října 2008 to potvrzuje a hovoří o zásobách cca 915 000 tun thoriové rudy na území, která dnes vlastní společnost Thorium Energy ve státě Utah. Sama Thorium Energy k tomu říká, že ve skutečnosti jsou zásoby této rudy proti oficiálně uváděným hodnotám až trojnásobné, nicméně i těchto 915 000 tun by stačilo řádově na století. V roce 2008 již byly předloženy návrhy americkému Senátu na povolení použití thoria v komerčních jaderných reaktorech.

Záměna šesti parogenerátorů ve francouzských JE

Konsorcium Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a Comex Nucleaire of France vyhrálo soutěž na výrobu a záměnu šesti ks parogenerátorů na stávajících provozovaných JE ve Francii. Zakázku si objednala EdF a její dodávka má být uskutečněna v letech 2013-2014. Podobnou zakázku na výrobu devíti ks parogenerátorů uzavřela EdF již s fy AREVA v prosinci 2008.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku