Výběr zpráv ze sítě NucNet - 4. týden 2009

Vyšší výroba elektřiny z jádra v Německu

Výroba elektřiny z jaderných bloků se zvýšila v Německu v roce 2008 o 6 %. V Německu provozuje v současné době 17 jaderných bloků, které v loňském roce vyrobily 148,8 TWh (v roce 2007 140,5 TWh). Největší z nich Isar-2 (PWR, 1400 MWe) vyrobil 12.1 TWh elektřiny. Celkově se v Německu v roce 2008 spotřebovalo 480 miliónů tun uhelného ekvivalentu (Mtce) z primárních energetických zdrojů a jádro se na této spotřebě podílelo 55.3 Mtce, tj. 11,5 %. Jedná se o velmi významný příspěvek k zajištění energetické bezpečnosti a ochrany klimatu produkcí elektřiny z bezemisních zdrojů. Od roku 2002 platí v Německu zákon, který limituje provoz jaderných bloků na přibližně 32 let a směřuje k postupnému vyřazování jaderných zdrojů. Nicméně výzkum veřejného mínění v srpnu 2008 ukázal, že narůstá počet lidí, kteří souhlasí s prodloužením provozu německých JE i po roce 2021 (více než polovina dotázaných).

Další žádost o povolení výstavby JE ve Finsku

Další finská společnost Fennovoima Oyj podala dne 14.01.2009 žádost na Ministerstvo práce a ekonomiky o výstavbu nové jaderné elektrárny ve Finsku (tzv. Principiální rozhodnutí). V úvahu připadají tři potenciální lokality Pyhajoki, Ruotsinpyhtaa nebo Simo. Společnost Fennovoima by ráda zahájila výstavbu nejpozději do r. 2012. Kromě toho se očekává, že podobnou žádost podá i společnost Fortum, která provozuje JE Loviisa. Nicméně Fortum se žádostí zatím váhá. Ministerstvo a vláda se vyjádřili, že by bylo dobré, aby se otázka výstavby šestého jaderného bloku ve Finsku dostala do Parlamentu nejpozději na jaře 2010, aby bylo dost času na řešení této otázky před parlamentními volbami v r. 2011. Fortum v této otázce taktizuje, nehledě na to, že má již na tento nový jaderný blok zpracovanou zprávu EIA, je pro ně zřejmě výhodnější stát mimo probíhající soutěž mezi společnostmi TVO a Fennovoima. Fortum je do hry o šestý blok ve Finsku zapojena i tak, protože vlastní 25 % akcií TVO, která si podala podobnou žádost o výstavbu čtvrtého bloku v lokalitě Olkiluoto již na jaře 2008. Po dokončení stavby Olkiluoto-3 bude vlastnit Fortum 43 % jaderné kapacity ve Finsku. Z tohoto důvodu má fy Fennovoima velkou šanci uspět, protože je tu politická snaha rozmělnit koncentraci vlastníků jaderných zdrojů a také ji podporují velké průmyslové firmy (např. Outokumpu a Rautaruukki), které usilují o získání podílů na jaderné elektřině. Jediným problémem může být fakt, že tuto firmu vlastní z jedné třetiny EoN.

Joint Venture na výstavbu nových jaderných bloků ve Velké Británii

Skotská energetická společnost SSE a španělská Iberdrola zakládají Joint Venture na výstavbu nových jaderných bloků ve V. Británii. Prvotním záměrem je si zajistit koupi vhodných lokalit na výstavbu nových jaderných bloků v budoucnosti. Oznámení o vytvoření této Joint Venture přišlo 5 dní po tom, co německé firmy RWE a EoN vytvořily podobné seskupení se stejným cílem. Tuto soutěž o britský energetický trh podnítila příznivá politická situace ve V. Británii a pozice vlády k výstavbě nových jaderných bloků.

Spolupráce Velké Británie a Indie

Skupina expertů na jadernou energetiku z V. Británie, společně se členy britské vlády, navštívili Indii z důvodu zahájení úzké spolupráce obou zemí v tomto resortu. V. Británie očekává podstatné zvýšení podílu britských firem na rozvoji indické jaderné energetiky. Podobnou dohodu podepsala koncem roku 2008 Indie s Francií.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku