Seminář o mezinárodních otázkách dodávek jaderného paliva

Během semináře o mezinárodních otázkách dodávek jaderného paliva (Global Nuclear Fuel Supply), konaného 26. ledna 2009 v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni, přednesl ministerský rada Stálé mise České republiky při OSN Otakar Gorgol níže uvedené prohlášení České republiky jménem Evropské Unie. Tomuto aktu předchází iniciativa americké Nuclear Threat Initiative z roku 2006 a hlavně zákon z 26. prosince 2007 podepsaný Georgem Bushem o příspěvku 50 miliónů amerických dolarů na vytvoření mezinárodní banky jaderného paliva pod správou IAEA.

„The Council considers that it is important that the development of nuclear energy takes place in the best safety, security and non-proliferation conditions. Moreover, nuclear fuel supply security is crucial for countries developing a nuclear programme.

The Council recalls that international efforts aimed at establishing multilateral mechanisms will provide states with increased energy security. This may also offer a credible alternative to the development of national enrichment and reprocessing capabilities.

The Council decides to express its support for the establishment of a nuclear fuel bank placed under the control of the IAEA. The European Union is planning to contribute up to EUR 25 million to this project, once the conditions and modalities for the bank have been defined and approved by the Board of Governors of the IAEA.

The nuclear fuel bank will be part of a broader effort to provide multilateral fuel supply mechanisms. Different solutions will have to be developed for different needs. In this spirit, the European Union intends to pursue in the near future in-depth discussions on this issue with third parties concerned.“

(rozhodnuto Evropskou radou 8. prosince 2008)


Tato iniciativa není ničím novým, neboť podobné návrhy byly na půdě IAEA prodiskutovávány již během několika posledních desetiletí. V současné době je taktéž zvažováno více návrhů, mezi nimi například vytvoření společného obohacovacího závodu v současné ruské lokalitě Angarsk, kde by byly mezinárodní rezervy i uskladněny. Podaný německý návrh je obdobný, ale počítá s vytvořením nového obohacovacího centra v třetí zemi, zaplaceného budoucími odběrateli jaderného materiálu.

Závěrem stejného semináře byl taktéž představen aktualizovaný japonský návrh o tzv. SAS sytému (Standy Arrangements System) pro dodávky jaderného paliva. Tento systém má posílit nezneužití jaderných materiálů kvůli své transparentnosti a široké přijatelnosti. Jednotlivé země by dobrovolně kontaktovaly IAEA a nabídly své výrobní či skladovací kapacity pro všechny kroky výroby jaderného paliva ostatním zemím. Mezinárodní agentura by hrála roli supervizora a zprostředkovatele bilaterálních jednání.

Jako zaměstnanec útvaru palivový cyklus společnosti ČEZ jsem měl možnost se tohoto semináře účastnit, poslechnout si vize předních dodavatelských firem (AREVA NP, TENEX, Westinghouse) i institucí (IAEA, OECD/NEA, Japan Atomic Energy Agency) a odnést si pocit, že mezinárodní spolupráce může skutečně vést k pozoruhodným cílům.

Tomáš Vytiska

zpět na úvodní stránku