Evropské emise snižují nováčci a atom

Řada „starých“ členů EU neplní závazky na omezování produkce skleníkových plynů

O zhruba 800 miliónů tun, tedy o sedminu v porovnání se startovním rokem 1990, klesnou napřesrok v Evropské unii emise skleníkových plynů označovaných za původce globálního oteplení. Rozhodující měrou se na tom podílejí nové členské země a využívání bezemisních technologií v energetice, především atomových zdrojů, vyplývá z nejnovějších analýz Evropské ekologické agentury (EEA).

Za únorovým švédským rozhodnutím zrušit téměř 30 let staré rozhodnutí o likvidaci všech atomových elektráren stojí v první řadě důraz, jaký na ochranu klimatu kladou tamní obyvatelé. Jaderná energetika se dnes ve Švédsku těší 82procentní podpoře, připomněl německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Energetický mix tam tvoří rovným 45procentním dílem voda a atom, zbytek připadá na klasické a obnovitelné zdroje. Elektrárny a teplárny v roce 2006 vyprodukovaly 8,5 miliónu tun oxidu uhličitého, tedy osminu všech emisí. A ve Švýcarsku, kde se bezmála tři pětiny proudu vyrábějí ve vodních a dvě pětiny v jaderných zdrojích, vypustily elektrárny a teplárny 2,7 miliónu tun CO2, tedy čtyři procenta všech emisí.

V Rakousku s až dvoutřetinovým podílem vodních zdrojů na energetickém mixu znečišťují elektrárny a teplárny klima 12,1 milióny tun oxidu uhličitého ročně, což je více než 13 procent všech jeho emisí skleníkových plynů. V Česku s dvoutřetinovým podílem uhelných a téměř třetinou atomových elektráren produkuje energetika a teplárenství 54,8 miliónů tun, tedy více než třetinu všech republikových emisí, uvádějí statistiky EEA.

Její výhled předpokládá, že v roce 2010 se jejich objem sníží díky využívání současných opatření, včetně přínosu emisních povolenek, na 5,2 miliardy tun ekvivalentu CO2. Další navrhovaná opatření mají napřesrok přinést navíc ještě 200 miliónů tun.

Optimismus analytiků z kodaňské centrály EEA však příliš nekoresponduje s realitou. Zatímco noví členové Evropské unie snížili objem emisí skleníkových plynů za uplynulých téměř 20 let nezřídka o více než třetinu a třeba Německo o pětinu, další „staré“ země jich do ovzduší vypouštějí čím dál více. V Česku tak množství vypouštěného CO2 kleslo z necelých 195 miliónů v roce 1990 na 148 miliónů tun v roce 2006. Za stejnou dobu Rakousko místo slíbeného snižování z 79 miliónů tun registrovalo vzestup na 91 miliónů tun. Agentura sice předpokládá, že díky dodatečným opatřením se naši jižní sousedé dostanou na úroveň startovního roku, v Rakousku tomu však nevěří ani největší optimisté.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku