Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2009

Dohoda mezi Ruskem a Indií o dodávkách uranu

Vedoucí představitelé Atomenergopromu a indického Department of atomic energy zveřejnili právě uzavřenou dohodu mezi Ruskem a Indií v hodnotě 700 mil. USD na dodávku 2000 t přírodního uranu pro indické tlakovodní těžkovodní jaderné reaktory a dále tablet s nízkoobohaceným uranem pro reaktory BWR. Tento obchod následuje po zrušení mezinárodních sankcí proti Indií Nuclear Suppliers Group v září 2008. Jedná se o první kontrakt na dodávku jaderného paliva uzavřený mezi Indií a Ruskem za poslední roky. V prohlášení se říká, že dodávky jaderného paliva jsou pod úplným režimem safeguards MAAE. V říjnu 2008 USA a Indie podepsali dohodu na spolupráci v civilním jaderně-energetickém sektoru a ukončili tak období 34 let sankcí USA proti Indii.

Renesance jaderné energetiky v Itálii

Renesance jaderné energetiky v Itálii začíná nabývat konkrétní podoby. Italská vláda vytvořila vládní úřad pro jadernou energii, obnovitelné zdroje a efektivitu ve spotřebě elektrické energie. V energetickém plánu Itálie je stanoveno, že v budoucnu by se mělo 25 % energie pro potřeby země vyrábět v jaderných elektrárnách.

Koncepce ukládání RaO v EU

Krok vpřed pro vytvoření společné koncepce ukládání RaO v EU. Po mnoha letech přípravných prací se 14 evropských zemí dohodlo založit Organizaci pro vývoj evropského úložiště RaO (ERDO - European Repository Development Organisation), aby tak úzce spolupracovali na řešení problematiky ukládání radioaktivních odpadů.

Areva dodá EPR do Indie

Francouzská Areva podepsala v Indii, New Delphi, dohodu (Memorandum of understanding) s představiteli indického NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Ltd) na technickou spolupráci při výstavbě dvou až šesti jaderných bloků typu EPR v Indii na lokalitě Jaitapur ve státě Maharashtra. Areva říká, že dohoda obsahuje dodávku jaderného paliva pro tuto JE po celou dobu její životnosti. Indie plánuje do roku 2032 postavit okolo 40 nových jaderných bloků a celkově tak zvýšit podíl jádra na instalovaném výkonu o 63 000 MW.

Spojení Siemens AG s Rosatomem?

Minulý měsíc se společnost Siemens AG rozhodla, že vystoupí ze společného podniku s firmou AREVA (společné joint venture), kde hrála z podnikatelského hlediska druhořadou úlohu. Tento rozchod se má uskutečnit do roku 2012. Ruský ministerský předseda Vladimír Putin naopak vyzval Siemens AG k zahájení rozhovorů s institucí Rosatom, která zastřešuje celý ruský jaderný průmysl. Toto potenciální spojení se zdá do budoucna velmi pravděpodobné.

Výstavba dalšího bloku EPR ve Francii

Francouzský president N. Sarkozy navštívil 6. února stavbu nové jaderné elektrárny Flamaville-3, kde se staví první francouzský jaderný blok EPR. Při této příležitosti p. Sarkozy zdůraznil plány současné vlády zahájit výstavbu dalšího bloku EPR (v lokalitě JE Penly), které jsou v souladu s dlouhodobou energetickou politikou Francie. V energetice by se chtěli stát světovým lídrem na energetickém trhu a přestat využívat ropu a zemní plyn. Firmy EDF, GDF Suez, Total, Areva a Alstom dávají Francii předpoklady se stát jedním z hlavních exportérů jaderné technologie. P. Sarkozy dále zdůraznil, že energetická revoluce začala v okamžiku, kdy se začalo investovat do jádra, obnovitelných zdrojů a energetických úspor, které vyžadují stejnou prioritu. Proto bude Francie v budoucnu investovat do všech tří součástí tohoto energetického mixu. Projekt dalšího bloku EPR v Penly má být společným podnikem EdF a GDF Suez do kterého hledají další investiční partnery.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku