Zasedání Výkonného výboru Mladé generace Evropské nukleární společnosti v Edinburghu

12-15.2. 2009

Po krátké pauze nastal v únoru 2009 opět čas, aby se jaderníci ze všech koutů Evropy spojili a sešli se na zasedání výkonného výboru ENS YGN, tentokrát pod patronací Mladé generace BNES (dnes The Nuclear Institute) ve skotském Edinburghu. Pokud se člověk povznese nad cestovní problémy, sestávajíc se hlavně z faktu, že ochrance na Heathrow zřejmě dělá radost svlékat přiletěvší cizince z EU téměř do naha a z faktu, že většina skotů (zvláště nočních taxikářů) mluví směsicí řečtiny, španělštiny a mayských nářečí (o kterémžto jazyku ale prohlašují, že je angličtina), pak ho Skotsko uvítá pohostinností a teplotou, která vymrzlé vnitrozemce příjemně překvapí. Já jsem do svého hotelu dorazil ve čtvrtek 12.2. něco málo okolo druhé hodiny noční (ind v hotelové recepci mě pozdravil „Good morning, sir!“, za což jsem ho málem napadl – 6 hodin v letadle člověku na svěžesti a mírumilovnosti nepřidá), přestože můj příjezd do hotelu byl naplánován na přibližně jedenáctou hodinu večerní – inu to se stává, když se na největším Londýnském letišti porouchá široko daleko jediné vozítko s rozmrazovací kapalinou a co čert nechtěl, přímo v místech, kudy naše linka do Edinburghu musela projet. Zábavy v přeplněném Boingu jsem si sice po dobu tří hodinové neplánované pauzy moc neužil, měl jsem ale čas vzpamatovat se ze šoku, který jsem utrpěl po kontrole, jestli z Východní Evropy nepřivážím nějaké zakázané věci. Naštěstí klidný spánek udělal své a tak jsem se v pátek 13.2. s chutí zúčastnil naplánována odborná exkurze do AGR Torness. Po návratu pak následovala neformální večeře s členy Mladé generace BNES v hotelu Novotel Edinburgh Centre a networking po blízkých barech. V sobotu 14.2. proběhlo zasedání pracovní skupiny pro úpravu webových stránek ENS YGN, později pak volná návštěva Edinburghu. Sobotní program byl zakončen formální večeří za účasti členů ExComm IYNC a v neděli 15.2. bylo samotné zasedání výkonného výboru.

Pracovní skupina k úpravě webových stránek ENS YGN, která se sešla v sobotu dopoledne, se shodla na minimálních grafických úpravách webu kvůli zachování kontinuity s webem ENS, ale na zásadních úpravách fungování webu jako komunikačního bodu pro jednotlivé členské země. Byly navrhnuty webové formuláře pro přihlašování k CCM, pro zadávání Country Reportů, pro zadávání, změnu a mazání delegátů členský zemí, pro přihlašování k odborným exkurzím (jako součást CCM). Byly navrhnuty změny vnitřní struktury webu, promazání a update YGN kontaktů a vytvoření e-mailových adres pro jednotlivé členské země. Tyto návrhy budou předsedou ENS YGN Igorem Vukovicem předány administrátorce a webmastryni ENS stránek Marion Brünglinghaus, která se pokusí nespoutaného ducha mladých vizionářů spoutat na webu ENS YGN.

Samotné jednání výkonného výboru ENS YGN se konalo v neděli dopoledne v kancelářích Halcrows v centru Edinburghu, přibližně 3 vrávoravě-ztracené chůze od mého hotelu. Po oficiálním zahájení, přivítání účastníků a schválení zápisu z minulé schůze (Interlaken) přednesl předseda ENS YGN Igor Vukovic svůj report a shrnul základní významné události. Prvně zmínil předání ceny Jana Runermarka Dr. Sue Ion za její přínos mladé generaci. Dr. Sue Ion byla cena předána IYNC v Interlakenu za účasti 350ti-hlavého davu ze 40ti zemí světa. Dále zmínil zvolení Hanse Kortewega prezidentem IYNC a hlavním předsedou IYNC2010 a zvolení Jekatěriny Rybjakovskej IYNC Network Secretary. Také zmínil dva významné body, které se týkaly zasedání ENS Board/General Assembly: ENS byla seznámena s činností 3 zástupců ENS YGN na COP14 v polské Poznani a s navýšením rozpočtu této akce o 50%; Marco Streit ze Švýcarské NS byl jmenován členem ENS Board of Directors, což je pro ENS YGN velké plus (jako bývalý člen má na ENS YGN silné vazby). Igor Vukovic se dále ve své zprávě zaměřil na dokončení ENS YGN roll-up: k dispozici pro různé akce jsou 3 kusy, 2 jsou v současné době v držení Igora Vukovice a Edouarda Hourcade (předseda a místopředseda ENS YGN), třetí byl prezentován na konferenci PIME v Edinburghu (kvůli časové tísni jsem se nemohl zúčastnit a vidět ho, ale všichni si ho pochvalovali). Výbor dále schválil vyslání předsedy na NICE (Nuclear Information Committee Europe, akce pořádaná Foratomem), které bylo navrhnuto na posledním CC Meetingu v Interlakenu. Na závěr svého reportu nás předseda stručně informoval o své roli v přípravě ENYGF09 v Corodbě, funguje jako spojka na významné projaderné instituce – byla zmíněna konexe na IAEA, kde byl o účast na Fóru požádán její ředitel, Dr. Mohamad ElBaradei. Po zprávě předsedy ještě vystoupil se svou prezentací místopředseda ENS YGN Edouarda Hourcade, ve které představil nelehkou situaci ENS YGN na side-eventu k COP14 v Poznani – přestože tam ENS YGN měla 5 zástupců, převaha jinak názorově orientovaných lidí byla přibližně 10ti násobná a jakkoliv se naši zástupci snažili udržet debatu na co možná nejdiplomatičtější úrovni, oponenti jim to nějak nemohli zapomenout a místy byla situace opravdu konfliktní (prý zvláště díky českým protijaderným aktivistům). Poté byly představeny zprávy od jednotlivých členských zemí. Za ČR jsem zmínil získání 10ti nových členů (z toho jednoho srbského), uspořádání 2. Pracovního setkání CYG a pořádání 8. Mikulášského setkání. Také byla zmíněna návštěva 3 kolegů ze Švédské YGN a naše snaha nabrat sponzory pro ENYGF09 mezi hromadnými členy ČNS. Z budoucích akcí byly jmenovány příprava Jaderné Bibliotéky a příprava Rukověti českého jaderňáka s ilustracemi Carltona Stoibera. Jako hlavní bod prezentace CYG bylo seznámení přítomných zástupců YGN se snahou CYG přitáhnout do ČR a v Praze hostit ENYGF2011. Za to jsme byli od předsedy ENS YGN pochváleni, tato iniciativa byla nečekaná a jasně vítaná, v důsledku čehož byla CYG ujištěna o jasné podpoře ze strany ENS YGN. Z ostatních zemí opět stojí za zmínku Belgická YGN, která na lodi pořádala Networking Evening pro své členy; Francouzská YGN se zase pochlubila návštěvou staveniště EPR ve Flameville; Italská YGN uspořádala exkurzi na odstavený reaktor; Holandská YGN prošla velmi výraznými změnami ve vedení kvůli věkové limitaci členů; Rumunská YGN přišla se zajímavým nápadem na sázení stromů – v předem určené oblasti je možné vysadit pod svým jménem strom, takže Rumuni vysadili několik stromů pod jménem Rumunské YGN jako znak propagace jaderné problematiky; Slovenská YGN na březen 2009 naplánovala návštěvu JE Krško a reaktoru TRIGA; Španělská YGN se hlavně teď koncentruje na přípravu ENYGF09, ale také se jí podařilo prosadit své hlasy do lokálního rozhlasu, kam byli její zástupci pozváni. V rámci příprav na Cordobské fórum byli zástupci YGN vyzváni, aby do 1.4. provedli registraci na ENYGF09 a zamluvili si hotel.

ENS YGN byla od minulého CCM několikrát oslovena, zdali by nechtěla vyslat své zástupce na nejrůznější akce, počínaje ENS High Scientific Council, přes účast na konferencích Dysnai a UN COP až po práci ve ve working groups pod ENEF, na kterou byl vyslán Alexej Lokhov z Francouzské YGN. Také jsme byli osloveni, zdali ENS YGN má názor „The Position of ENS YGN on Nuclear Energy“, který by mohla presentovat v Cordobě. Bylo dohodnuto, že přestože podobný názor zatím ENS YGN nikdy nedávala, má kapacity s něčím vhodným přijít. Více bude domluveno předsedou ENS YGN. Z dalších akcí stojí za zmínku výzva členským organizacím, aby neváhali a podporovali své členy v psaná článků pro ENS News a nabídka Pietera Kleerebezema z holandské YGN s možností natisknout reklamní trička/košile s logem ENS YGN. Další body jednání byly víceméně administrativní záležitosti.

Ondřej Zlámal

zpět na úvodní stránku