Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2009

Společný podnik Siemens a Rosatom

Společnosti Siemens a Rosatom podepsali 03.03.2009 v Berlíně dohodu (memorandum of understanding, MOU) na vytvoření společného podniku joint venture, který má být zaměřen na další rozvoj civilní jaderné energetiky. V tomto společném podniku má mít ruský Rosatom 51 % většinový podíl. Podepsání konečné dohody se očekává do konce května 2009. Ve společném prohlášení se říká, že Siemens a Rosatom se chtějí zaměřit na rozvoj ruských reaktorů typu VVER, stavbu nových jaderných bloků, modernizaci stávajících bloků a na celý palivový cyklus od výroby jaderného paliva po decommissioning. Memorandum bylo podepsáno jeden měsíc po tom, co premiér V.Putin pozval CEO fy Siemens p. Petera Loeschera do Moskvy na diskusi kolem možného partnerství a následně též po oznámení vedení Siemensu o chystaném prodeji 34 % akcií, které vlastní ve francouzské AREVA Group. Následující den po zveřejnění memoranda AREVA vydala prohlášení, že Siemens má řadu povinností, které vyplývají z dohody vlastníků akcií AREVA Group, podepsané v roce 2001. Mimo jiné je zde paragraf, který se týká zamezení konkurence bývalých podílníků AREVY. Vytvořením nového joint-venture s Rosatomem by Siemens zřejmě tento paragraf porušil, protože na trhu jaderné energetiky by byli konkurenční firmou.

ElBaradei žádá další zvýšení bezpečnosti a fyzické ochrany

Generální ředitel MAAE p. Mohamed ElBaradei žádá další zvýšení bezpečnosti a fyzické ochrany na veškerých jaderných zařízeních na světě. Řekl to na zahájení jednání Řídící rady MAAE v pondělí 02.03.2009 ve Vídni. Agentura MAAE se chystá zaměřit na zlepšení svého Krizového centra (Incident and Emergency Centre - IEC), které má být připraveno poskytnout efektivnější podporu svým členům při potenciální jaderné události, zejména se to týká nových zemí, které začínají s využíváním jaderné energetiky. Nehledě na to, že výkonnostní ukazatele v oblasti bezpečnosti se všude na světě průběžně zlepšují, tak stále existuje riziko vzniku události nebo záškodnické akce. Z tohoto důvodu zde není žádný prostor pro uspokojení. Dále hovořil o stále narůstajícím zájmu o nové jaderné elektrárny velkého rozsahu, zejména v Číně, Rusku, asijských zemích a v Indii. Kromě toho vzniká nový mezinárodní systém, jenž má umožnit přístup prakticky všech zemí na světě k jadernému palivu a jaderným technologiím (Centra v Rusku a USA).

RWE odkoupí pozemky pro výstavbu nových jaderných bloků v Anglii

Německá společnost RWE si zajistila odkoupení dvou pozemků pro výstavbu nových jaderných bloků na pobřeží v severozápadní Anglii, v oblasti Cumbrie. Obě lokality jsou na pobřeží na typické farmářské půdě a na jedné z nich (nedaleko Sellafieldu) je k dispozici i přenosové vedení s kapacitou 3600 MW do centrální el. sítě. Na druhé lokalitě se přípojné vedení staví a má být dokončeno na jaře 2009. Společnost RWE začíná jednání s místními samosprávami a veřejností, před tím než učiní konečné investiční rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků. Obě tyto lokality jsou mezi předběžně vybranými britským úřadem NDA (Nuclear Decommissioning Authority) pro potenciální výstavbu nových JE. Vláda V.B. má dokončit hodnocení nových lokalit pro JE (tzv. „strategic siting assessment“) do konce března 2009.

Zajištění bezpečnosti a spolupráce v rámci WANO

V Paříži proběhlo 25.-26.02.2009 setkání GŘ a CEO největších energetických společností, které provozují JE na téma zajištění bezpečnosti a spolupráce v rámci WANO za současných ekonomických a politických podmínek. Jednání hostil předseda a CEO Electricité de France p. Pierre Gadonneix a kromě něho se účastnili i CEO energetických polečností z USA, Ruska, Švédska, V. Británie, Francie, japonska, Indie, Číny, Slovenska, Německa a Belgie. Nový předseda WANO p. Laurent Stricker řekl, že za současných podmínek může jaderná energetika přežít a dále se rozvinout jedině za předpokladu, jestliže současní leadři v jaderné oblasti uplatní silné vedení v otázkách jaderné bezpečnosti.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku