Výběr zpráv ze sítě NucNet - 11. týden 2009

První jaderná elektrárna v Jordánsku

Korejská energetická společnost KEPCO usiluje o získání zakázky na výstavbu první jaderné elektrárny v Jordánsku. CEO společnosti KEPCO p. Kim Ssang-soo při návštěvě Ammánu řekl, že jejich dohoda spěje k závěru a že se jedná o soukromou dohodu s Jižní Koreou, bez veřejného výběrového řízení. Konkurence je v tomto ohledu velká a o podobné zakázky usiluje nejméně šest nebo sedm exportérů jaderného know-how z Kanady, USA, Ruska, Francie a Japonska. Jižní Korea se snaží na mezinárodním trhu o export vlastních jaderně-energetických technologií již řadu let, ale zatím bezúspěšně. V připravovaném výběrovém řízení na novou JE ve Spojených arabských emirátech se bude též účastnit, stejně jako v projektech v Turecku a Číně. Dle dosavadních dohod se má J. Korea finančně podílet na projektu nové JE v Jordánsku (cca 5 miliard USD) asi 20 %. Do roku 2040 má být podíl jádra na výrobě elektřiny v Jordánsku cca 30 %.

Dohoda USA a Jordánska o výstavbě národního úložiště RaO

Ve Washingtonu, DC byla podepsána dohoda mezi USA a Jordánskem o výstavbě národního úložiště radioaktivních odpadů v Jordánsku. Uvedená dohoda se týká vypracování projektu a provedení celé výstavby národního úložiště RaO a jaderných materiálů americkými firmami nedaleko Ammánu, v Jordánsku. (WNN Daily, 9 March 2009)

Zvýšení výroby těžkých komponentů pro nové JE v Rusku

Ruský výrobce těžkých komponentů pro nové JE v Rusku, závod ZiO-Podolsk zvyšuje svou výrobní kapacitu tak, aby byl schopen vyrobit čtyři kompletní sestavy těžkého jaderného zařízení za rok. Společnost vyrábí i tlakovou nádobu pro reaktor BN-800 na rychlých neutronech pro Bělojarskou JE. Jedná se o extrémně velkou zakázku, kde průměr TN je kolem 13 m a kde rotační stůl obráběcí frézy musí mít rozměr kolem 16 m. Do roku 2015 se chystají investovat 2,9 miliardy rublů do modernizace zařízení a rozšíření výrobní kapacity. Budou se zde vyrábět i parogenerátory pro nové jaderné bloky v Novovoroněži, 4. blok Kalininské JE a pro Leningradskou JE. Od roku 2006 společnost ZiO-Podolsk je z 51 % vlastněna Atomenergomashem a dalšími vlastníky jsou Renova Group (25 %) and EMAlliance (24 %).

Kompenzace za odstavení bloků JE Kozloduj

Bulharsko požaduje za odstavení svých jaderných bloků Kozloduj 1-4 po Evropské unii větší kompenzaci, než bylo původně dohodnuto.

Dávky z lékařských expozic se zvyšují

Současné odborné analýzy ukazují, že průměrný američan v současnosti dostává 5x větší dávky radiace z lékařských postupů a aplikací než na počátku 1980-tých let. Lékařský sektor způsobuje v současnosti přibližně polovinu dávkového zatížení průměrné osoby z populace, zatímco jaderná energetika přispívá méně než 0,1 %.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku