Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2009

Pravidla spolupráce dozorů při posuzování nových projektů ve Velké Británii

Britský jaderný dozor vydal svou strategii pro zahraniční spolupráci. Jaderné dozory všude na světě nemají dostatek kapacit na posuzování nových projektů JE a udělování licencí na výstavbu nových jaderných bloků, zejména s ohledem na různé typy nových reaktorů Generace III a vyšších. Z tohoto důvodu HES (Health and Safety Executive) vydal pravidla jak bude spolupracovat se zahraničními jadernými dozory při posuzování nových projektů ve V. Británii. Vychází z faktu, že projekt a výstavba nových reaktorových bloků je „celosvětová záležitost“ a jakýkoliv RB, který se bude stavět ve V. Británii bude podobný těm, které se staví nebo budou stavět i v mnoha jiných zemích. Mezinárodní spolupráce je způsob, jak si zajistit přístup ke všem dostupným informacím. Současně je zde i ekonomický a časový důvod jak se vyhnout ne zrovna nezbytným nazávislým analýzám a ukázat oblasti, kterým je třeba věnovat větší pozornost. Jaderné dozory v USA, Francii a Finsku již posuzovaly typy reaktorů, které připadají v úvahu ve V.B.: EPR (Areva a EdF), ESBWR (GE-Hitachi a Nuc Energy) a AP1000 (Westinghouse) a těchto zkušeností i provedených prací hodlá HES využít. Z tohoto důvodu HES má nebo právě uzavírá bilaterální dohody s výše jmenovanými jadernými dozory. Kromě toho jsou všechny čtyři jaderné dozory zmiňovaných zemí členy Mezinárodního programu na posuzování nových projektů JE (MDEP), který jim umožňuje sdílet kontrolní praktiky a normy v této oblasti. V konečném měřítku to má vést ke konvergenci národních norem a bezpečnostních požadavků účastnických zemí.

Celosvětový průzkum na postoj lidí k jaderné energetice

Mezinárodní agentura Accenture (konzultační manažerská agentura) provedla celosvětový průzkum na postoj lidí k jaderné energetice. Průzkum zahrnoval 20-ti minutové rozhovory (v místních jazycích) s 10 508 účastníky ve 20 zemích světa. Závěry jsou, že více než 2/3 lidí na celém světě věří, že jejich země má začít nebo dále rozvinout využívání jaderné energetiky. Celkově přibylo podporovatelů jádra v porovnání s předchozími léty, nicméně cca 19 % se vyjádřilo, že podporují jádro méně než před 3 léty. Největší připomínky mají k účinnému řešení skladování RaO, bezpečnosti provozovaných JE a k vyřazování JE. Zajímavé je, že asi v polovině případů tito odpůrci říkají, že by možná i změnili svůj názor, kdyby měli více informací k těmto problematikám. Vedení Accenture k tomu dodává, že veřejné mínění se dá významně změnit pokud bude k dispozici dostatek transparentních informací. Vlády musí dát jasně najevo jaké jsou důvody jejich energetické strategie, aby si zajistily podporu obyvatelstva, včetně využívání jaderné energie.

Žádost E.ON a RWE na koupi pozemků v blízkosti tří britských JE

Německé společnosti E.ON a RWE si podaly společně žádost na koupi pozemků v blízkosti tří britských JE: JE Wylfa v severním Walesu, JE Oldbury v Gloucestershire a JE Bradwell v Essexu. Britská Nuclear Decommissioning Authority (NDA) zahájila aukci na pronájem pozemků na 999 let. E.ON a RWE zde plánují vytvořit společný podnik na výstavu nových bloků ve V. Británii. O pozemky je velký zájem a kromě německých firem též francouzská GDF Suez a španělská Iberdrola jsou mezi potenciálními uchazeči. Konečné rozhodnutí V.B. o výsledcích aukce má být zveřejněno na začátku příštího roku 2010.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku