S dostavbou elektrárny Temelín souhlasíme říká Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje revokovalo usnesení z roku 2004 o záměru dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín, které s dostavbou nesouhlasilo. Současné Zastupitelstvo s dostavou souhlasí a zároveň schválilo Rámcovou smlouvu mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s. Smlouva do Jihočeského kraje do roku 2018 přinese téměř 4 miliardy korun. Finance budou určené například na rozvoj infrastruktury, ale i sponzorování kulturních a sportovních akcí.

Smlouvu dnes (středa 8.4.) podepsali zástupci Jihočeského kraje a společnosti ČEZ na společné tiskové konferenci v Českých Budějovicích. "Cílem revokace usnesení a uzavření smlouvy je přinést Jihočechům významné kompenzace za to, že v něm Temelín stojí. Dosud z toho Jihočeši neměli vůbec nic. Teprve nyní se na základě schválené Rámcové smlouvy do jižních Čech přinesou peníze, které budou dosahovat až čtyř miliard korun," řekl hejtman Jiří Zimola.

Změnu postoje politické reprezentace Jihočeského kraje k případné dostavbě 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín vedení společnosti ČEZ vítá. První místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš k podpisu Rámcové smlouvy o spolupráci uvedl: „Společnost ČEZ pokládá za správné dokončit elektrárnu Temelín tak, aby z toho měl co největší prospěch Jihočeský kraj a jeho obyvatelé. Jednou z důležitých podmínek pro dostavbu Temelína je její akceptování Jihočeským krajem a obcemi v okolí elektrárny. Rozšíření podpory na dlouhodobém základě, v tomto případě pro desetileté období, umožní kraji i obcím lepší plánování a využití finančních prostředků pro rozvoj regionu.“

Vyjednáváním se společností ČEZ, a.s. pověřilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje v prosinci loňského roku hejtmana Jiřího Zimolu a prvního náměstka Martina Kubu. Dojednané záležitosti měly být Zastupitelstvu Jihočeského kraje předloženy do 7. dubna 2009 a tento termín byl splněn.

Při jednáních se podařilo nalézt shodu v několika oblastech. V následujících deseti letech bude ČEZ, a.s. finančně podporovat rozvoj regionu. Ročně garantuje průměrnou podporu 110 milionů korun, z níž téměř polovina je určena na projekty obcí v zóně havarijního plánování kolem elektrárny. Další oblastí, kam smlouva mezi krajem a společností ČEZ, a.s.přinese peníze, je rozvoj havarijní připravenosti kraje, na kterou přispěje celkovou částkou do 100 milionů korun. Největší obnos, přibližně 2,5 miliardy korun, půjde na realizaci souvisejících a vyvolaných investic do rozvoje kraje v obcích v okolí elektrárny. Tyto investice se promítnou především do rozvoje infrastruktury.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku