Zpráva o konferenci NUSIM 2009

Ve dnech 30. března až 2. dubna 2009 proběhla v krásném prostředí horského hotelu IFA v německém městečku Schöneck konference NUSIM 2009. Byla to mezinárodní konference s bohatou tradicí. Vždyť se konala již po sedmnácté. Toto původně trojstranné informativní setkání členů slovenské, německé a české nukleární společnosti se stalo postupem času otevřenou mezinárodní konferencí poskytující účastníkům přehled nejen o tom, v jakém stavu je jaderná energetika v Německu, Česku a na Slovensku, ale také o tom, kam pokročila jaderná technika a organizace řízení provozu ve zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných bloků jaderných elektráren. Na letošní konferenci odeznělo celkem 36 referátů. Co odlišuje tuto konferenci od mnoha jiných je to, že jsou prezentovány konkrétní projekty technických inovací a zkušenosti z provozu JE. Konference je určena zejména inženýrsko-technickému personálu JE, servisních firem a výzkumných ústavů a organizací.

Na jednání konference i při doprovodných společenských akcích se projevila změna atmosféry v jaderné komunitě. Po rozčarování a skepsi, které doprovázely minulá léta útlumu a umělého potlačování využívání jaderné energie v řadě zemí EU, se dnes již projevuje mírný optimismus. Nicméně a možná právě proto, že zřejmě již v blízké budoucnosti dojde k budování celé řady nových JE vzhledem k potřebě obnovy a doplnění energetické základny evropských zemí, zaznělo na konferenci velmi silně varování před nedostatkem kvalifikovaných odborníků, a to jak pro projektování, výrobu zařízení a výstavbu nových jaderných bloků, tak i pro provoz a údržbu stávajících bloků. Tento nedostatek může být limitujícím faktorem jaderné renesance. Je proto zřejmé, že kdo dříve přijde, pořídí nové jaderné zdroje rychleji a levněji. Kdo zaváhá, bude dlouho čekat a převis poptávky nad nabídkou navíc silně zvýší ceny dodávek.

Novinkou v tradičním programu konference bylo podrobné představení 2 typů jaderných bloků, které se již v zemích EU budují nebo se o jejichž výstavbě (mimo jiné i v ČR) uvažuje. Byly to bloky EPR–1600MW od společnosti AREVA a EU APWR-1700MW od společnosti MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY.

Souhrn zkušeností z výstavby a spouštění více než 60 – ti jaderných bloků přednesl bývalý ředitel JE Temelín Ing. František Hezoučký, který dnes pracuje v poradenské společnosti Worley Parsons. Dle mého názoru by se tyto zkušenosti měly zahrnout do školících programů pracovníků, kteří se budou podílet na výstavbě a spouštění nových bloků. Od specialistů a manažerů v přední linii až po vrcholové vedení investora a všech dodavatelů.

Tradiční byla sekce mladé generace jaderných odborníků (YG), která je pravidelnou součástí konference, měla letos na programu 5 velmi zajímavých referátů. Doufám, že si mladí odborníci na konferenci rozšířili své znalosti o tom, co všechno se skrývá za pojmy výstavba, spouštění a provoz JE. Jsem rovněž přesvědčen o tom, že nové kontakty, které navázali na konferenci, budou užitečné pro ně osobně i pro jadernou komunitu jako celek.

Pro příští ročníky si lze přát, aby na konferenci zaznělo více referátů o zkušenostech z provozu (včetně údržby, oprav a provozních kontrol) německých JE, případně i z jaderných elektráren jiných evropských zemí. NUSIM 2010 se bude konat na Slovensku koncem dubna příštího roku. Prosím zájemce, aby sledovali internetové stránky Slovenské nukleární společnosti
www.snus.sk, kde budou uveřejňovány aktuální informace.

Václav Hanus, prezident ČNS

zpět na úvodní stránku