Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2009

Světová banka nízkoobohaceného uranu v Kazachstánu?

Prezident Kazachstánu, p. Nursultan Nazarbayev nabídl, že na území Kazachstánu se může v budoucnu nacházet světová banka nízkoobohaceného uranu (LEU) na výrobu jaderného paliva. Je to jedna z možností, které se nyní posuzují v rámci tzv. Nuclear Threat Initiative (NTI) pod dohledem MAAE. Konečný plán předpokládá vytvoření takové banky LEU, která by sloužila jako zdroj jaderného paliva pro země, které chtějí vyrábět elektřinu z jádra a nemají vlastní nezbytnou technologickou strukturu. Země, které by si takto půjčovali nízkoobohacený uran však musí být signatáři mezinárodní smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Nuclear Non-Proliferation Treaty), musí být podrobeny dohledu MAAE (IAEA safeguards) a nesmí provádět obohacování ani přepracování použitého jaderného paliva. O vybudování podobné banky LEU má zájem též Rusko a USA.

Roční zpráva o stavu jaderné bezpečnosti ve Francii

Francouzský jaderný dozor ASN vydal roční zprávu 2008 o stavu jaderné bezpečnosti ve Francii a nabádá v ní ke zvýšené pozornosti. Hodnotí sice minulý rok jako „uspokojivý“, ale současně se zde říká, že je potřeba věnovat zvýšené úsilí při dodržování bezpečnostní legislativy. Co se týká společnosti EdF, tak se zde poukazuje na nutnost zvýšení „radiologické čistoty“ na jaderných elektrárnách. Firma AREVA si vysloužila též kritiku, zejména co se týká nutnosti věnovat větší pozornost bezpečnosti na pomocných zařízeních, takových jako je přepracovatelský závod v Socatri nebo Tricastin, v jižní Francii. Dále byly připomínky i k jejich hlavnímu závodu v La Hague ohledně dodržování norem při regeneraci Ra zbytků. Dále se zde říká, že rok 2009 bude klíčový ve smyslu implementace evropské direktivy na jadernou bezpečnost v souladu s pravidly pro jaderné reaktory, které navrhuje sdružení západních regulátorů WENRA. Celou zprávu je možné nalézt na wwww.asn.fr.

Nové jaderné bloky v lokalitě JE Pakš

Maďarský parlament schválil dne 30.03.2009 principiální rozhodnutí na výstavbu nových jaderných bloků v lokalitě JE Pakš. Hlasování proběhlo s velkou většinou pro 330 hlasů, 6 proti a 10 se zdrželo hlasování. Dále následuje období přípravy investice, které bude probíhat po dobu cca 5 let. Dalších cca 6 let se počítá s plánováním, výstavbou a implementací projektu, takže s novými bloky je možné počítat nedříve za cca 11 let. Maďarský ministerský předseda Ferenc Gyurcsany řekl, že na Pakši je potřeba rozšířit kapacitu o 2000 MW. V praxi to bude znamenat buď jeden blok 1600 MW nebo dva 1000 MW bloky.

Vysoká výkonnost v bezpečnosti i provozu amerických JE

Americké jaderné elektrárny dosáhly v roce 2008 vysoké výkonnosti v bezpečnosti i provozu, dle indikátorů WANO. Institut pro jadernou energetiku NEI vydal 27.03.2009 zprávu, ve které se říká, že americké JE dosáhly dle indikátorů WANO hodnoty koeficientu způsobilosti bloků za rok 2008 91,1 % . Byl to již 9. rok po sobě, kdy bylo dosaženo hodnoty přesahující 91 %. Hodnoty ukazatelů WANO amerických JE je možné vidět na Web institutu: http://www.nei.org.

Vattenfall bude investovat do jaderné energetiky

Společnost Vattenfall je připravena investovat do jaderné energetiky v zemích, které podporují tyto zdroje elektrické energie. Společnost publikovala svou roční zprávu 2008 společně se zprávou o společenské odpovědnosti, kde zdůrazňuje, že jejich strategickou prioritou je „výroba čisté energie“. Společnost Vattenfall věří, že jaderná energetika je potřeba jako stabilní a čistý zdroj energie. Vattenfall je pátou největší energetickou společností v Evropě, se svými zařízeními ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Německu, Polsku a V. Británii.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku